ຊີວິດຄູ່ທີ່ຢູ່ກິນນຳກັນມາ 30 ປີ ຕ້ອງຈົບລົງ ເມື່ອຮູ້ວ່າເປັນອ້າຍນ້ອງຮ່ວມສາຍເລືອດດຽວກັນ

ຊີວິດຄູ່ທີ່ຢູ່ກິນນຳກັນມາ 30 ປີ ຕ້ອງຈົບລົງ ເມື່ອຮູ້ວ່າເປັນອ້າຍນ້ອງຮ່ວມສາຍເລືອດດຽວກັນ

ຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຢຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ຄາດເດົາອີຫຍັງບໍ່ໄດ້ເລີຍ ບໍ່ມີໃຜຣູ້ວ່າຈະເກິດຫຍັງຂຶ້ນໃນມື້ອື່ນຫຼືຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ ສິ່ງທີ່ເຮົາພໍຮັດໄດ້ຄືກຽມແຜນຮັບມືແລະປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເລື່ອງນີ້ພວກເຂົາຈະທຳໃຈກັນໄດ້ຫຼືບໍ

ຜູ້ໃຊ້ທະວິດເຕີຣ໌ຊື່ @ibcig ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວຫນຶ່ງທີ່ຍາກຈະເຊື່ອ ແຕ່ມັນເກີດຂຶ້ນແທ້ກັບຜົວເມຍຊາວມາເລເຊຍຄູ່ຫນຶ່ງ ຜູ້ແຕ່ງງານຢູ່ກິນກັນມາກວ່າ 30 ປີ ມີລູກຫລານເຕັມບ້ານເຕັມເມືອງອົບອ່ນໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ຈົນຂ້າງເຮືອນພາກັນອິດສາທີ່ທັງຄູ່ເປັນຄອບຄົວໃນອຸດົມຄະຕິຢ່າງແທ້ຈິງ ແຕ່ແລ້ວຢູ່ໆກໍ່ມີຂ່າວອອກມາວ່າທັງຄູ່ຕັດສິນໃຈເຊັນໃບຫຍ່າແລ້ວແຍກທາງກັນ ທ່າມກາງຄວາມສົງໄສຂອງຄົນຮອບຂ້າງວ່າມັນເກິດຫຍັງຂຶ້ນ

ກ່ອນທີ່ສຸດທ້າຍຄວາມຈິງຈະເປິດເຜີຍອອກມາວ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວຜົວເມຍຄູ່ນີ້ເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ ໂດຍທັງຄູ່ມີພໍ່ຄົນດຽວກັນແຕ່ຄົນລະແມ່ ໂດຍສາເຫດນັ້ນມາຈາກພໍ່ຂອງທັງສອງ ທີ່ເຮັດວຽກເປັນຄົນຂັບລົດບັນທຸກເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເດິນທາງໄປທົ່ວມາເລເຊຍ ແລະ ເຂົາເປັນຄົນທີ່ເຈົ້າຊູ້ຈົນມີເມຍ 2 ຄົນ ເຂົາຕ້ອງຫາເວລາໄປຢູ່ກັບເມຍທັງສອງໃຫ້ເທົ່າໆກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຝ່າຢໃດຝ່າຢຫນຶ່ງຈັບໄດ້ ຈົນສຸດທ້າຍເມຍຂອງເຂົາທັງສອງເກີດລູກອອກມາເປັນຊາຍຄົນຍິງຄົນ ແຕ່ພໍເດັກໆເຕິບໃຫຍ່ຈົນຂຶ້ນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍທັງສອງກໍ່ເສຍຊີວິດລົງໂດຍບໍ່ທັນໄດ້ບອກຄວາມຈິງ

ສຳຫລັບເລື່ອງທີ່ທັງສອງຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເປັນອ້າຍນ້ອງຕ່າງພໍ່ກັນນັ້ນ ເກິດຂຶ້ນຊ່ວງທີ່ແມ່ຂອງຝ່າຍຜົວເສຍຊີວິດ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຕ້ອງພາເມຍໄປຮ່ວມງານສົບທີ່ບ້ານເກິດ ຈົນຝ່າຍເມຍໄປເຫັນຮູບທີ່ຜົວຖ່າຍກັບພໍ່ຜູ້ລ່ວງລັບ ຊຶ່ງກໍ່ຄືພໍ່ຄົນດຽວກັບລາວ ພຽງເທົ່ານັ້ນໂລກທີ່ລາວຮູ້ຈັກທັງໃບກໍ່ລົ່ມສະລາຍລົງທັນທີ ເມື່ອຮູ້ວ່າຜົວຕົວເອງຄືອ້າຍຕ່າງແມ່ ຄວາມຈິງໃນຂໍ້ນີ້ມັນສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ລາວຫຼາຍ ລອງນຶກພາບຄອບຄົວທີ່ສ້າງມາຕະຫລອດ 30 ປີ ລູກຫລານທີ່ເຕິບໃຫຍ່ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຮັກຈາກພໍ່ແມ່ ທັງຫມົດນີ້ຫາຍໄປໃນພິບຕາເພາະຄວາມເຈົ້າຊູ້ຂອງພໍ່ທັງສອງ

ເລື່ອງດັ່ງກ່າວສາງຄວາມໂສກເສົ້າແກ່ຊາວຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ນຶກຖຶງຄຳຍອດນິຍົມທີ່ສາມາດຈຳກັດຄວາມເລື່ອງນີ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ “ເລື່ອງຈິງຍິ່ງກວ່ານິຍາຍ”

ທີ່ມາ : World of Buzz, @ibcig/twitter

ເລື່ອງເລົ່າຊິວີດຈີງ