ໂອກາດມາແລ້ວ! ນ້ອງໆ ປີທີ 1 ບໍ່ຄວນພາດ ທຶນການສຶກສາຈາກ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ ຈີນ ປະຈຳປະເທດ ລາວ ສົກສຶກສາ 2021-2022 ມາແລ້ວ

ໂອກາດມາແລ້ວ! ນ້ອງໆ ປີທີ 1 ບໍ່ຄວນພາດ ທຶນການສຶກສາຈາກ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ ຈີນ ປະຈຳປະເທດ ລາວ ສົກສຶກສາ 2021-2022 ມາແລ້ວ

ໂອກາດມາແລ້ວ! ນ້ອງໆ ປີທີ 1 ບໍ່ຄວນພາດ ທຶນການສຶກສາຈາກ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ ຈີນ ປະຈຳປະເທດ ລາວ ສົກສຶກສາ 2021-2022 ມາແລ້ວ

ເຊີ່ງທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນທຶນຮຽນພາຍໃນ ມຊ ເໝາະສຳລັບນັກສຶກສາປີທີ 1 ທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ຮຽນດີຮຽນເກັ່ງ ສະພາບຄອບຄົວຫຍຸ້ງຍາກ ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ

ສົນໃຈສາມາດ ປະກອບແບບຟອມ ແລະສົ່ງເອກະສານມາທີ່ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມຊ (ຕຶກສຳນັກອະທິການບໍດີ) ກ່ອນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ນີ້

ໝາຍເຫດ: ແບບຟອມຢູ່ຄອມເມັ້ນລຸ່ມນີ້

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ