ຊົມເຊີຍໄຟຟ້າລາວ ເຮັດແທ້ທຳຈິງ ອອກມາແລ້ວແຜນຄິດໄລ່ນະໂຍບາຍຄ່າໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19.

ຊົມເຊີຍໄຟຟ້າລາວ ເຮັດແທ້ທຳຈິງ ອອກມາແລ້ວແຜນຄິດໄລ່ນະໂຍບາຍຄ່າໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19.

ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ເລກທີ 752/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 14.7.2020 ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫລຸດລາຄາໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19 ນັບແຕ່ພະລັງງານໃຊ້ໄຟ ເດືອນ ເມສາ ( ໃບບິນເດືອນ ພຶດສະພາ ) ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2020 ຈະມີການຄິດໄລ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 752/ຫສນຍ; ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2020 ເລື່ອງທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ

1 . ເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບພາກທີ່ຢູ່ອາໄສ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ທັນວາ 2020 ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ 0-150 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ ແມ່ນໃຫ້ເອົາພະລັງງານທັງໝົດ ຄູນລາຄາ 355 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ ເປັນລາຄາໄຟຟ້າຂອງເດືອນ.

ສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ 151-461 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ເດືອນ ແມ່ນໃຫ້ເອົາພະລັງງານ 150 ກິໂລວັດໂມງທໍາອິດ ຄູນລາຄາ 355 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ, ສ່ວນພະລັງງານທີ່ເຫຼືອ ແມ່ນໃຫ້ຄູນລາຄາ 710 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ, ແລ້ວເອົາທັງສອງຂັ້ນມາບວກກັນເປັນລາຄາໄຟຟ້າຂອງເດືອນ; ສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ 462 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ ແມ່ນເອົາພະລັງງານທັງໝົດ ຄູນລາຄາ 710 ກີບລກິໂລວັດໂມງ ເປັນລາຄາໄຟຟ້າຂອງເດືອນ.

2 . ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄລ່ລຽງຄືນລະອຽດ ສໍາລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າໄຟຟ້າໄປແລ້ວໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ

3 ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄົ້ວໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໄລຍະຍາວປັບປຸງໃຫມ່ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍມີການປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເສດຖະກິດ – ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະແລ້ວນຳສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 2020

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ