ມີຜົວເຖົ້າທີ່ມີໃຫ້ທຸກຢ່າງ ແຕ່ເປັນຫຍັງໃນໃຈຂ້ອຍຍັງຕ້ອງການບ່າວນ້ອຍ (ເລື່ອງເລົ່າຊີວິດຈິງ)

ມີຜົວເຖົ້າທີ່ມີໃຫ້ທຸກຢ່າງ ແຕ່ເປັນຫຍັງໃນໃຈຂ້ອຍຍັງຕ້ອງການບ່າວນ້ອຍ (ເລື່ອງເລົ່າຊີວິດຈິງ)

ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ ມ ປາຍແລ້ວ, ຍ້ອນຖານະເສດຖະກິດຄອບຄົວຫຍຸ້ງຍາກ ພໍ່ແມ່ບໍ່ມີເງິນເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຮຽນຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຂ້ອຍກະເລີຍເປັນສາວເລ່ລ່ອນຕາມກາງບ້ານ ຕາມທຳນອງຂອງສາວບ້ານນອກຄອກນາ.ຫຼັງຈາກນັ້ນພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ເອົາເງິນຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ພວກເພີ່ນອົດອ່ອມໄດ້ ເອົາໃຫ້ຂ້ອຍໄປຮຽນເປັນຊ່າງຕັດຜົມຍິງ-ຊາຍ. ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບແລ້ວໆ ຂ້ອຍກໍໄປສະໝັກເຮັດຢູ່ຮ້ານເສີມສວຍແຫ່ງໜຶ່ງ. ຮ້ານແຫ່ງນີ້ຖືວ່າເປັນຮ້ານໃຫ່ຍ ມີລູກຄ້າເຂົ້າມາບໍລິການບໍ່ຂາດສາຍທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ

ມີມື້ໜຶ່ງມີຊາຍອາຍຸສູງກາຍເຄິ່ງຄົນໜຶ່ງເຂົ້າມາຕັດຜົມໃນຮ້ານ ແຕ່ພໍດີຖືກກັບຕັ່ງຂອງຂ້ອຍພໍດີຫ່ວາງ ຂ້ອຍຈຶ່ງເຊື່ອເຊີນໃຫ້ເພີ່ນເຂົ້ານັ່ງ ໂດຍເອີ້ນເພີ່ນເປັນອາວເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບໄວອາຍຸຂອງເພີ່ນ. ເມື່ຶອຍ່າແມ່ເຈົ້າຮ້ານໄດ້ຍິນຂ້ອຍເອີ້ນ ອາວ ຍ່າແມ່ກໍບອກໃຫ້ຂ້ອຍເອີ້ນອ້າຍ ກັບເພີ່ນ ແຕ່ຂ້ອຍກໍຂະເຫຍືອງຕົວ ເພາະຂ້ອຍອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ກໍລຶ້ງເອີ້ນແບບນັ້ນແລ້ວ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາຂ້ອຍກໍລຶ້ງປາກເອີ້ນແຂກຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນຮ້ານເປັນອ້າຍ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃຈເຈົ້າຂອງຮ້ານ

(ຮູບພາບປະກອບ)

ກ່າວເຖິງຊາຍກາຍເຄິ່ງຄົນທີ່ມາຕັດຜົມນຳຂ້ອຍນັ້ນ, ອາດຈະແມ່ນຂ້ອຍເຂົ້າສາຍຕາຂອງລາວແຕ່ນາທີທີ່ຍ່າງເຂົ້າມາຮ້ານ, ລາວຈຶ່ງພະຍາຍາມເວົ້າລົມທ່ານັ້ນທ່ານີ້ກັບຂ້ອຍ. ຕັດຜົມແລ້ວໆ ເພີ່ນໄດ້ຂໍເບີໂທລະສັບນຳຂ້ອຍ. ແຕ່ນັ້ນມາເພີ່ນໄດ້ໂທມາສະແດງຄວາມຮັກກັບຂ້ອຍບໍ່ເວັ້ນແຕ່ລະວັນ. ເຂົາຊວນຂ້ອຍໄປຫຼິ້ນຫັ້ນທ່ຽວນີ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຈົນຂ້ອຍເກງໃຈບໍ່ໄຫວ, ມີມື້ໜຶ່ງກໍລອງຕັດສິນໃຈໄປນຳລອງເບິ່ງ. ເຂົາໄດ້ເລົ່າຊີວິດຂອງເຂົາໃຫ້ຂ້ອຍຟັງທຸກຢ່າງ ແລະ ຈຶ່ງຮູ້ວ່າເຂົາຍັງເປັນໂສດ ບໍ່ທັນເຄີຍແຕ່ງງານຈັກເທື່ອ ແລະ ຮູ້ວ່າເຂົາມີເງິນມີຄຳຫຼາຍ. ແຕ່ນັ້ນມາພວກຂ້ອຍມັກໄປນຳກັນເລື້ອຍໆ. ຮັກກັນໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ເຂົາກໍເອີ່ຍປາກຂໍແຕ່ງງານກັບຂ້ອຍ ເຖິງແມ່ນເຂົາຈະແກ່ກ່ວາຂ້ອຍຕັ້ງ 20 ປາຍປີກໍຕາມ ແຕ່ເຂົາເປັນຄົນຮັ່ງມີ, ເຫັນວ່າໄດ້ໂອກາດດີທີ່ບໍ່ຕ້ອງພາດ ຂ້ອຍກໍຂານຕອບຮັບທັນທີ. ຕໍ່ນັ້ນມາເຂົາເອົາໃຈຂ້ອຍທຸກຢ່າງ, ຕອບສະໜອງທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ, ເອົາເງິນໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ອັ້ນ

ຢູ່ຕໍ່ມາເຂົາກໍຊວນຂ້ອຍແຕ່ງງານ, ຂ້ອຍບໍ່ຂັດຂ້ອງຫຍັງເລີຍ ພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ວິວາໄດ້ທຸກເວລາ. ພາຍຫຼັງແຕ່ງງານແລ້ວເຂົາກໍຊວນຂ້ອຍເອົາລູກ, ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າຕົນເອງຍັງເປັນສາວຢູ່ ຍັງຢາກຫຼິ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ທັນພ້ອມທີ່ຈະເອົາລູກ. ເມື່ອຂ້ອຍບໍ່ເຫັນດີເຂົາກໍບໍ່ເວົ້າຫຍັງ. ເມື່ອຜົວມີເງິນໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ອັ້ນ ຂ້ອຍກໍເກີດມີແນວຄິດຫຼີ້ນກິນ, ຈຶ່ງໄດ້ໄປຄົບກັບບ່າວນ້ອຍຄົນໜຶ່ງ, ຂ້ອຍກໍຈ່າຍບໍ່ອັ້ນເພື່ອຫຼີ້ນກັບບ່າວນ້ອຍເຈົ້າຊູຄົນນັ້ນຢ່າງສະສົມໃຈ. ແຕ່ບໍ່ເປັນຈັ່ງນັ້ນເມື່ອຜົວຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍຫຼີ້ນກັບບ່າວນ້ອຍ. ປັດຈຸບັນຂ້ອຍຕົກຢູ່ໃນສະພາບກືນບໍ່ເຂົ້າຄາຍບໍ່ອອກ. ເລືອກເສັ້ນທາງໃດດີ, ເອົາຜົວນ້ອຍ ຫຼື ເອົາຜົວເຖົ້າ?

ເລື່ອງເລົ່າຊິວີດຈີງ