ມາຮູ້ຈັກ 9 ອາຫານທີ່ມະເຮັງມັກຖ້າກີນຫຼາຍມະເຮັງຍິ່ງຖາມຫາ

ມາຮູ້ຈັກ 9 ອາຫານທີ່ມະເຮັງມັກຖ້າກີນຫຼາຍມະເຮັງຍິ່ງຖາມຫາ

ມື້ນີ້ເຮົາຈະພາໄປເບີ່ງ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຄວນຈະລິກລ່ຽງເພາະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນພະຍາດມະເຮັງໄດ້ ມະເຮັງເປັນພະຍາດທີ່ຮັກສາຍາກແທ້ໆ ມັນບໍເຊົາໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ເຮົາຈະພາໄປເບີ່ງ 9 ສີ່ງທີ່ບໍ່ຄວນກີນຖ້າບໍ່ຢາກປ່ວຍເປັນພະຍາດມະເຮັງໄປເບີ່ງວ່າມີຫຍັງແດ່

ຄຳເຕືອນ: ສຳຫຼັບຄົນທີ່ມັກບອກວ່າ ກີນມາເປັນປີໆແລ້ວບໍ່ເຫັນວ່າຈະເປັນຫຍັງເລີຍ ກີນມາຫຼາຍແລ້ວຍັງບໍ່ເຫັນຈະເປັນແນວນັ້ນ, ແນວນີ້ ເຮົາບອກໄວ້ທີ່ນີ້ເລີຍວ່າມັນຈະສະສົມໃນຮ່າງກາຍພໍແກ່ເຖົ້າໄປຮ່າງກາຍຈະບໍ່ດີ, ມີພະຍາດແຊກຊ້ອນ

1. ໝີ່ກັອງສຳເລັດຮູບທຸກຊະນິດ: ໃນໝີ່ກ໋ອງສຳເລັດຮູບ 1 ຈອກ ມີສານປຸງແຕ່ງກວ່າ 25 ຊະນິດ ເຊັ່ນ: ໂມໂນໂຊດ່ຽມ ກຣູຕາເມສ ( ຫຼື ທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັນໃນຊື່ ຜົງຊູລົດ), ກົດຊີຕຣິກ, TBHQ ( ເປັນສານກັນບູດ ຫຼື ວັດຖຸກັນຫືນທີ່ໄດ້ຈາກປິໂຕລ່ຽມ) ແລະ ອື່ນໆ ສະນັ້ນເດັກທີ່ກີນໝີ່ກ່ອງສຳເລັດຮູບເປັນປະຈຳອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະແຄຣຊ່ຽມໃນເລືອດຕຳ

2. ແຮມ, ໄສ້ກອກ: ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານປຸງແຕ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂຊດ່ຽມໄນໄຕຣ, ໂປແຕສຊ່ຽມໄຕຣ ແລະ ອື່ນໆ ໄນໄທຣສາມາດເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບເອມີນ (amine) ໃນອາຫານກາຍເປັນສານກໍ່ມະເຮັງທີ່ຮ້າຍແຮງ ຄື ໄນໂຕຣຊາມີນ (nitrosamine) ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງຕັບ, ກະເພາະອາຫານ ແລະ ຫຼອດອາຫານ

3. ຄຸກກີ້: ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານປຸງແຕ່ງໄດ້ແກ່ ໂຊດ່ຽມເມແທໄບຊັລໄຟ, ກົດຊິດຣິກ, ໂຊດ່ຽມເມແທໄບຊັລໄຟ ຖ້າໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ເກີນກຳນົດ ຈະມີສານກຳມະຖັນຕົກຄ້າງໃນອາຫານໃນປະລິມານສູງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ

4. ກະແລ໋ມ: ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານປຸງແຕ່ງ ໄດ້ແກ່: ວານແຕ່ງລົດ,ກີ່ນ,ສີ ແລະ ອື່ນໆ ເຊີ່ງສານປຸງແຕ່ງໃນກະແລ໋ມນີ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຊີ່ງບາງປະເທດອອກກົດຫ້າມໃຊ້ສີມາປະສົມປຸງແຕ່ງລົງໃນອາຫານ

5. ມັນຝຣັ່ງທອດກ໋ອບ: ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ໂມໂນໂຂດ່ຽມກູລຕາເມສ ( ຫຼື ທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍໃນຊື່ ຜົງຊູລົດ), ໄດໂຊດ່ຽມ 5ບກົວໄນເລດ ແລະ ອື່ນໆ ເຊີ່ງສານເຫຼົ່ານີ້ເປັນສານຕ້ອງຫ້າມໃນອາຫານສຳຫຼັບທາລົກ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

6. ໝາກໄມ້ອົບແຫ້ງ: ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານປຸງແຕ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກົດຊິຕຣິກ, ໂພແທສຊ່ຽມ, ໂຊດ່ຽມເບນໂຊເອດ ແລະ ອື່ນໆ ໂຊດ່ຽມເບນໂຊເອດ ເປັນວັດຖຸເຈືອປົນອາຫານເພື່ອຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບັດທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອຣາບາງຊະນິດ ຫາກໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ສູງຈະເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ກະເພາະອາຫານກະທັນຫັນຄືຈະເຮັດໃຫ້ນຳ້ໜັກຫຼຸດ, ຖອກທ້ອງ, ລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ເນື້ອເຍື້ອຕ່າງໆເລືອດອອກໃນຮ່າງກາຍ, ຕັບ,ໄຂ່ຫຼັງໃຫ່ຍຂື້ນ ເປັນອຳມະພາດ ແລະ ຕາຍໃນທີ່ສຸດ

7. ໝາກຝຣັ່ງ: ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານປຸງແຕ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສານໃຫ້ຄວາມຫວານ, ກົດຊິຕຣິກ ແລະ ອື່ນໆ ການກີນອາຫານທີ່ມີກົດຊິຕຣິກຫຼາຍໆເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຖອກທ້ອງ ແລະ ທ້ອງອືດໄດ້

8. ເຂົ້າໜົມວຸ້ນສຳເລັດຮູບ: ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານປຸງແຕ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂພແທສຊ່ຽມ, ກົດຊິຕຣິກ, ຄາຣາຈີແນນ ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າເຄີຍເຈັບທ້ອງ, ທ້ອງປັ່ນປ່ວນເພາະອາຫານການກີນ ອາດມີທີ່ມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ, ອາທິ ອາການໄວຕໍ່ກລູເຕັນເຊີ່ງເປັນໂປຣຕີນໃນທັນຍະພືດສາລີ ດື່ມນົມແລ້ວຖອກທ້ອງ ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍຂາດເອນໄຊຍ່ອຍນຳ້ຕານແລດໂທສ ຫຼື ບາງທີກະເພາະອາຫານທ່ານອາກໄວຕໍ່ຄາຣາຈີແນນ

9. ຊານົມ: ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານປຸງແຕ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂພແທສຊ່ຽມ, ໂຊດ່ຽມເຮກຊະເມຕ້າຟໍຟັດ ແລະ ອື່ນໆ ໃນໃບຊາມີສານອອກຊາເລມຈຳນວນຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນຫາກເຮົາດື່ມຊານົມທຸກມື້ ໂອກາດທີ່ສານອອກຊາເລທຈະສະສົມຈົນກໍ່ອາການອຸດຕັນໃນໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໜີ້ວໃນໄຂ່ຫຼັງໄດ້

ສາລະໜ້າຮູ້