ເດັກຊາຍໄວ 14 ປີ ສຸດທົນ ເລືອກຈົບຊີວິດຕົວເອງ ຍ້ອນຖືກໝູ່ເຢີ້ຍວ່າເຮືອນຍາກຈົນ

ເດັກຊາຍໄວ 14 ປີ ສຸດທົນ ເລືອກຈົບຊີວິດຕົວເອງ ຍ້ອນຖືກໝູ່ເຢີ້ຍວ່າເຮືອນຍາກຈົນ

ປັນຫາເດັກຖືກເວົ້າໃຫ້ໃນໂຮງຮຽນຖືເປັນປັນຫາຊ້ຳເຮື້ອທີ່ມີໃຫ້ເຫັນກັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ຫລາຍຄັງຜົນລັບຂອງມັນມັກຈົບລົງແບບໜ້າເສົ້າ ແລະ ຄັ້ງນີ້ກໍ່ເຊັ່ນກັນ ເລື່ອງລາວເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນເມືອນພໍ່ຂອງເດັກຊາຍໄວ 14 ປີຈາກເມືອງຊຽງໄຮ້ ປະເທດຈີນ ເລິ່ມຮູ້ສຶກຖຶງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລູກຊາຍທີ່ມີອາກາດເຊື່ອງຊຶມຫລັງກັບມາຈາກໂຮງຮຽນ ບໍ່ເວົ້າບໍ່ຈາ ແລະ ນັ່ງເຮັດວຽກບ້ານງຽບໆ ຂະນະດຽວກັນນັ້ນເຂົາກໍໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຈາກຄູປະຈຳຊັ້ນທີ່ບອກວ່າລູກຊາຍຕົນຜົນຮຽນບໍ່ດີ ຜູ້ເປັນພໍ່ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປເວົ້ານຳ ແລະ ຖາມໄຖ່ຄວາມເປັນມາ ລູກຊາຍຈຶ່ງເລົ່າໃຫ້ຟັງຖຶງປັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນ

ເຂົາເລົ່າວ່າວັນນີ້ເຂົາຫຼິ້ນກັບໝູ່ໆໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວຄູເຂົ້າມາໃນຈັງຫວະທີ່ເຂົາເລີ່ມຫຼິ້ນພໍດີ ແຕ່ກາຍເປັນວ່າເຂົາຖືກຄູລົງໂທດພຽງຄົນດຽວ ສ່ວນໝູ່ຄົນທີ່ເຫລືອລອດຫມົດ ເມື່ອເລົ່າຈົບເດັກຊາຍກໍ່ສະແດງອາການກັງວົນໃຈ ກະວົນກະວາຍຢ່າງຫນັກ ແລະ ແລ່ນຫນີອອກຈາກເຮືອນໄປ ຜູ້ເປັນພໍ່ຈຶ່ງອອກຕາມຫາຢູ່ດົນ ແລະ ມາພົບກັບຮ່າງຂອງລູກຊາຍທີ່ນອນນິ່ງ ພ້ອມກ່ອງຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ຫມົດກ້ຽງ

ຜູ້ເປັນພໍ່ຕົກໃຈຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ຮີບນຳຕົວລູກຊາຍສົ່ງໂຮງໝໍ ແມ້ວ່າຈະພະຍາຍາມຮັກສາຊີວິດຂອງເຂົາຫຼາຍເທົ່າໃດ ແຕ່ສຸດທ້າຍເດັກຊາຍກໍ່ເສຍຊີວິດດ້ວຍພາວະຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ

ຜູ້ເປັນພໍ່ເສຍໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງໄດ້ເດິນທາງໄປທີ່ໂຮງຮຽນເພື່ອສອບຖາມເລື່ອງລາວທີ່ເກິດຂຶ້ນ ເພາະລູກຊາຍເປັນຄົນບໍ່ມັກເວົ້າ ມີປັນຫາຫຍັງທີ່ໂຮງຮຽນກໍ່ມັກຈະເກັບງຽບເອົາໄວ້ ເມື່ອໄປຖຶງ ແລະ ໄດ້ສອບຖາມເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຂອງລູກຊາຍກໍ່ພົບກັບຄວາມຈິງອັນໜ້າຕົກໃຈວ່າ ລູກຊາຍເຂົາຖືກເຢີ້ຍຢູ່ເປັນປະຈຳ ຖືກໝູ່ວ່າເປັນເດັກຍາກຈົນບໍ່ມີເງິນກິນ ແລະ ລາມໄປຖຶງຕັ້ງຊື່ຕ່າງໆນານາມາເວົ້າໃຫ້ຄອບຄົວລູກຊາຍອີກດ້ວຍ

ເບື້ອງຕົ້ນທາງໂຮງຮຽນໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍ່ມີການກັ່ນແກ້ງກັນແຕ່ຢ່າງໃດ ລວມທັງບໍ່ຂໍໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເຫັນໃດໆທັງນັ້ນຕໍ່ເລື່ອງທີ່ເກິດຂຶ້ນ ໂດຍອ້າງວ່າເລື່ອງດັ່ງກາວຢູ່ໃນການສືບສວນສອບສວນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈຶ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຍັງອັນເປັນການຂັດຕໍ່ຮູບຄະດີ

ກໍ່ຂໍຝາກເລື່ອງນີ້ໄວ້ໃຫ້ຜູ້ຫລັກຜູ້ໃຫຍ່ພິຈາລະນາກັນແນ່ເດີ ວ່າເລື່ອງການກັ່ນແກ້ງໃນໂຮງຮຽນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ະເບິ່ງຂ້າມໄດ້ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ

ຂ່າວທົ່ວໄປ ເລື່ອງເລົ່າຊິວີດຈີງ