ສາວເຜີຍຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈສາວໆຢ່າຍ້າຍໄປຢູ່ເຮືອນໃຜ ຫາກບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເຂົາຮັກເຮົາແທ້

ສາວເຜີຍຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈສາວໆຢ່າຍ້າຍໄປຢູ່ເຮືອນໃຜ ຫາກບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເຂົາຮັກເຮົາແທ້

ປັນຫາເລື່ອງຂອງຄວາມຮັກຖືໄດ້ວ່າເປັນອີກຫນຶ່ງປັນຫາໃຫຍ່ທີ່ໄວລຸ່ນຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຕ້ອງເຄີຍພົບ ແລະ ຈະເປັນເລື່ອງທຸກຍິ່ງກວ່າເດິມ ຫາກວ່າຝ່າຍຍິງຍ້າຍໄປຢູ່ກັບຝ່າຍຊາແລ້ວແຕ່ດັນເກິດປັນຫາຖຽງກັນຂຶ້ນ ແລະ ສຸດທ້າຍຝ່າຍຍິງກໍ່ຕ້ອງຖືກໄລ່ອອກໄປ

ຄືດັ່ງເລື່ອງລາວອຸທາຫອນທີ່ທາງເຈົ້າຂອງເຟສບຸກ Kanittha Aeamsujarit ໄດ້ນຳມາເຜີຍແພ່ ຊຶ່ງໄດ້ເລົ່າວ່າ

ຈື່ໄວ້ເດີ ຢ່າຫອບເສື້ອຜ້າຂອງໃຊ້ໄປຢູ່ເຮືອນໃຜຖ້າຍັງບໍ່ເເນ່ໃຈວ່າເຂົາຈະຮັກ ແລະ ເບິ່ງແຍງເຮົາແທ້

ຢ່າທຸ່ມເທໃຫ້ທຸກສິ່ງຢ່າງກັບໃຜ ຖ້າຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເຂົາຕ້ອງການເຮົາໃນຊີວິດແທ້ ຢ່າຮັກໃຜຫຼາຍໄປກວ່າຕົວເຮົາເອງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຫັນຄຸນຄ່ າ ຢ່າຕັດສິນໃຈໄປຢູ່ກັບໃຜພຽງເພາະຄຳເວົ້າດີໆແຕ່ຄວນເບິ່ງທີ່ການກະທຳໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເກິດວັນໃດວັນໜຶ່ງຖຽງກັນ ຫຼື ມີປັນຫາກັນຂຶ້ນມາເຂົາໄລ່ອອກຈາກຮືອນກໍ່ຄືຫມາໂຕໜຶ່ງທັນທີ ເພາະມັນບໍ່ແມ່ນບ່ອນຂອງເຮົາມັນຄືເຮືອນເຂົາເເລ້ວເຮົາກໍ່ຕ້ອງລຳບາກຫອບເຂົ້າຂອງອອກໄປຢ່າງທຸລັກທຸເລອີກບັດຊົບສິ້ນດີ

ກໍ່ຖືວ່າເປັນອີກເລື່ອງລາວສອນໃຈທີ່ຫລາຍໆຄົນຄວນທີ່ຈະຈົດຈຳເອົາໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຫດກາຍແບບນີ້ເກິດຂຶ້ນກັບຕົວເອງ

ເລື່ອງເລົ່າຊິວີດຈີງ