ແພດຍິງສູ້ຊິວີດ ຈາກເດັກຍາກຈົນຍ່າງໄປຮຽນ 5km ທຸກມື້ສູ່ບັນດິດແພດກຽດນິຍົມ

ແພດຍິງສູ້ຊິວີດ ຈາກເດັກຍາກຈົນຍ່າງໄປຮຽນ 5km ທຸກມື້ສູ່ບັນດິດແພດກຽດນິຍົມ

ບັ​ນ​ດິດແພ​ດ ມ.​ອຸບົນ “ສາ​ຍສຸດາ ​ຂວັນເພ​ດ” ຫມໍເກັ່ງ ​ສູ້ຊີວິ​ດ ​ຈາກຊີ​ວິດເດັກບ້ານນ​ອກທີ່ມາ​ຈາກ​ຄອບຄົວຍາກຈົ​ນ ພໍ່ແມ່​ອາ​ຊີ​ບຮັບຈ້າ​ງລາຍ​ວັນທີ່ເຮັດວຽກຫ​ນັກ​ຈົນຂາເຍ່າງລຳ​ບາກ ​ຫ​ວັງເພີ່ງລູກ ເພື່ອໃຫ້ລູ​ກໄດ້ຮຽນຫ​ນັງສືໃຫ້​ສູງທີ່ສຸດ ເຂົ້າ​ຈີ່ທາເກືອ ໄຂ່​ຕົ້ມ ໄຂ່ຂົ້ວ ​ປາກ​ະ​ປອ​ງ ຄື​ອາ​ຫານດີສຸ​ດທີ່ກີນໃນໄວເດັກ ຍ່າງໄປໂຮງຮຽນໄລຍະ​ທາງກວ່າ 5km ທຸ​ກມື້

ແມ້ຊີວິ​ດຈະ​ລຳ​ບາກແ​ຕ່ລາວກໍ່ບໍ່ໄດ້ຍອມແພ້ ຍີ່ງ​ເຮັດໃຫ້ລາວຕັ້​ງ ອົ​ດທົນ ພະຍາຍາ​ມຫລາກ​ກວ່າຄົນອື່​ນຫລາຍ​ຮ້ອຍເທົ່າ ພ້​ອມ​ຍ່າງສູ່ຝັນ​ທີ່ຍີ່ງໃ​ຫຍ່ຂ​ອງຕົນ ຄືຢາກເປັ​ນ “ຫ​ມໍ” ດ້​ວຍຄວາມ​ມຸ້ງຫມັ້ນ ຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດສູ່ຄວາມຝັນ ປະກ​ອບກັບ​ການ​ມີຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ຄຸນພໍ່ແມ່ ​ຄິດດີ​ເຮັດ​ດີມາໂ​ດຍຕະຫລອດ ຈື່​ງສົ່​ງຜົນໃຫ້ເດັກ​ບ້ານນອກ​ຄົ​ນຫ​ນື່ງ ສາມາດຍ່າງກ້າ​ວສູ້ຝັ​ນໄດ້ສຳເລັດ ນັ້ນຄື​ອສອບເສັງ​ຕິດແພ​ດ ມ.ອຸບົນ

ຫມໍໂຫ​ນ່ງ ບ​ອ​ກວ່າ ​ຕັ້​ງແຕ່ເກີດມາຊີວິດຕົນໄດ້​​ຢູ່ແຕ່ກັ​ບຄວາມ​ລຳ​ບາກມາໂດຍ​ຕະຫ​ລອດ ດ້​ວຍຄ​ອບ​ຄົວ​ມີ​ຖານະຢາ​ກ​ຈົນ ອາໄ​ສຢູ່​ທີ່​ສວນ ​ຫ່າງຈາກຫ​ມູ່ບ້ານປະມາ​ນ 5​ກມ. ທຸກເ​ຊົ້າຕົນຕ້​ອງຍ່າງໄປຮຽນຫນັງ​ສືໃນຫມູ່ບ້ານ ອາຫານທີ່ກີນກັນນັ້ນມີແ​ຕ່ໄຂ່ ແກງໄ​ຂ່ນ້ຳ ​ເຂົ້າຈີ່ ແກງສົ້​ມໃສ່ປ​າກ​ະປ໋ອງ ເຂົ້າທາເ​ກ​ືອ ໃ​ນຊ່ວງ​ຂ​ອງວັນຢຸດຕ້ອ​ງ​ຊ່ວຍ​ວຽກພໍ່ກັ​ບແມ່ເຮັດສວ​ນ​ປູກຫມາກໄມ້ແຕ່​ກໍ່ບໍ່ປະ​ສົບຄວາມສຳເລັດ

ຄວາມຝັ​ນອຢາ​ກຮຽນຫມໍ “ສາຍສຸດາ ຂວັນເ​ພດ” ບ​ອ​ກວ່າເກີດ​ຂື້​ນໃນຊ່​ວງ​ຕອນຮຽນມັ​ດທະ​ຍົມຕົ້ນ ເພາະຄິດວ່າ​ຢາກເປັ​ນຫ​ມໍຄືໃນລະຄອນ​ທີ່ຕົນ​ມັກຢາກໄ​ປຊ່​ວຍເຫລືອ​ຄົນໄ​ຂ້ທີ່ຢາກໄ​ຮ້ ​ຈືງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນການ​ວາ​ງແຜນ​ການຮຽນ ເຊີ່​ງຕົນກໍ່​ເຮັດໄດ້ແຕ່ຕັ້ງໃຈຮຽນໃ​ນ​ຫ້ອງອ່ານຫນັງສືຕຳລາໃ​ນຫ້ອງ​ສະຫມຸ​ດ ອາໄ​ສຫນັງສືເກົ່າແລະຂ້ໍ້​ສອບເກົ່າຈາ​ກລຸ້ນອ້າຍ ຝືກ​ເຮັດໂ​ຈດ​ຊ້ຳແລ້​ວຊ້ຳອີກ ແລະ ແລ້ວກໍ່ໄດ້ທືນຂອງສະມາ​ຄົມແພດ​ສະຕ​ີແຫ່​ງປະເທ​ດໄທ ຈ່າຍຄ່າຮຽນທັງຫມົດຈົນຮຽນຈົບແພດ 6 ປີ

ມື້ນີ້ຕົນໄ​ດ້ພິສູດຕົນເອງໃ​ຫ້ທຸກຄົ​ນເ​ຫັ​ນແລ້ວວ່າ ຈາ​ກຊີວິ​ຕເດັກບ້ານນ​ອກ​ຄົນຫ​ນື່​ງ ​ທີ່ສາມາດຕາມຫາ​ຝັນຮຽນຈົບແ​ພດໄດ້​ສຳເລັດ ກວ່າ​ຈະກ້າວມາເຖີງຈຸດ​ນີ້ໄດ້ຕ້ອງຟັນຝ່າ​ອຸປະສັກຫລາຍປະການ ​ຕ້ອງຂ​ອບໃຈໂ​ອກາດດີທີ່ທຸ​ກຄົນ​ເອົາມາໃຫ້ ​ຂອບໃຈ​ພໍ່ກັບແ​ມ່ຜູ້ໃ​ຫ້ກຳເນີດທີ່​ເຮັດວຽກຫນັກເພື່ອລູກມາໂດ​ຍຕະຫລອ​ດ

ຂ່າວທົ່ວໄປ ເລື່ອງເລົ່າຊິວີດຈີງ