ກົມໃຫ່ຍການເມືອງ ປກສ ແຈ້ງບໍ່ຮັບເອກະສານທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ສະເໜີຂໍຝາກລູກ ຫລານ

ກົມໃຫ່ຍການເມືອງ ປກສ ແຈ້ງບໍ່ຮັບເອກະສານທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ສະເໜີຂໍຝາກລູກ ຫລານ

ກົມໃຫ່ຍການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈື່ງແຈ້ງມາຍັງທາ່ນ ກ່ຽວກັບການບໍ່ຮັບເອກະສານທຸກພາກສ່ວນທີ່ສະເໜີຂໍຝາກລູກ, ຫຼານເຂົ້າໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳຫຼັກ 67 ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຫ້ອງມໍ 4 ພິເສດ ຢູ່ໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳເລກ 1 ສສ ຫວຽດນາມ ສົກປີ 2020-2021.

ໝາຍເຫດ: ຍ້ອນສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ຫ້ອງຮຽນ, ຫໍພັກ ມີຄວາມແອອັດບໍ່ສາມາດຕອບສະໝອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ