ສາເຫດທີ່ສາວໆໂສດໃນຍຸກໃຫມ່ນີ້ຈຶ່ງບໍ່ຢາກ”ແຕ່ງງານ”

ສາເຫດທີ່ສາວໆໂສດໃນຍຸກໃຫມ່ນີ້ຈຶ່ງບໍ່ຢາກ”ແຕ່ງງານ”

ຜູ້ຍິງຍຸກໃຫມ່ທັງເກັ່ງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ ທັງງາມ ລວຍ ແລະ ເບິ່ງແຍງຕົວເອງໄດ້ດີບໍ່ແພ້ຜູ້ຊາຍ ເຄີຍເຫັນບໍສາວໆບາງຄົນກຳລັງຈະມີອະນາຄົດທີ່ດີໃນຫນ້າທີ່ວຽກງານ ແຕ່ຫາກວັນຫນຶ່ງຊ່ວງໄວຂອງສາວໆເຂົ້ສູ່ວາລະທີ່ພ້ອມຈະແຕ່ງງານແລ້ວ ແຕ່ຫາກຫົວໃຈກັບມີເຫດຜົນຕ່າງໆ ນານາເລື່ອງຄວາມບໍ່ພ້ອມ ເຫັນທີຫນຸ່ມໆ ຄົງຕ້ອງມາເບິ່ງກັນແລ້ວວ່າສາວໆທີ່ເຈົ້າແອບມັກຢູ່ນັ້ນມີອາການແບບນີ້ຫຼືບໍ ງານນີ້ເຈົ້າຈະໄດ້ກຽມພ້ອມຮັບມືໄປພ້ອມກັນ

1. ຍ້ານເສຍອິດສະຫຼະທີ່ເຄີຍມີ ບໍ່ວ່າຈະຜູ້ຊາຍຫຼືຜູ້ຍິງກໍ່ຍ່ອມຫວງແຫນຄວາມມີອິດສະຫຼະບໍ່ນ້ອຍໄປກວ່າກັນ ແຕ່ສຳຫລັບສາວໆເຮົາໃນຍຸກໃຫມ່ນີ້ແລ້ວ ອາດຈະຍິ່ງຫວງແຫນຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ

ເພາະກ່ອນທີ່ຈະແຕ່ງງານເຂົາສາມາດໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງສະຫນຸກສະຫນານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບກາຢູ່ພາຍໃຕ້ກອບຂອງຄຳວ່າ ເມຍຂອງໃຜ ແຕ່ຫາກແຕ່ງງານແລ້ວອາດຈະໃຊ້ຊີວິດຄືເກົ່າບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ເພາະເຂົາຈະຕ້ອງແບ່ງເວລາສ່ວນຫນຶ່ງມາເບິ່ງແຍງຄອບຄົວ ແລະ ຜົວທີ່ເຂົາຮັກນັ້ນເອງ

2. ຍ້ານເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ຜູ້ຍິງບາງຄົນບໍ່ຢາກແຕ່ງງານເນື່ອງຈາກວັນຫນຶ່ງຫາກມີລູກແລ້ວອາດຈະຕ້ອງລາອອກຈາກຫ້ອງການ ອອກຈາກວຽກທີ່ຮັກຊຶ່ງກຳລັງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະໄປໄດ້ດີໃນສາຍທາງນີ້ ຫາກການແຕ່ງງານເຮັດໃຫ້ເຂົາຫມົດໂອກາດເຮັດວຽກອີກຕໍ່ໄປ ເຊື່ອວ່າສາວໆ ທີ່ຮັກຽກຄືສິບໍ່ມີໃຜຢາກແຕ່ງງານແນ່ນອນ

3. ຍ້ານຝ່າຍຊາຍຈະນອກໃຈ ຫລາຍຄູ່ຮັກພໍແຕ່ງງານຢູ່ກິນກັນໄດ້ບໍ່ດົນ ຝ່າຍຊາຍກໍ່ເລີ່ມອອກນອກລູ່ນອກທາງເເອບມີກິ໊ກມີບ້ານນ້ອຍລັບຫລັງ ເຮັດໃຫ້ເກິດການຖຽງກັນແລະຫຍ່າຮ້າງກັນຫຼວງຫຼາຍ ແນ່ນອນວ່ານີ້ກໍ່ຄື ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສາວໆບາງຄົນບໍ່ກ້າຕັດສິນໃຈແຕ່ງງານ ເພາະບໍ່ຫມັ້ນໃຈຫນັກວ່າຫລັງແຕ່ງງານໄປແລ້ວຊາຍຄົນນັ້ນຈະພັກດີຕໍ່ເຂົາຕະຫລອດໄປຫຼືບໍ

4. ຍ້ານຄວາມຮັກຈະລົດນ້ອຍລົງຕໍ່ກັນ ທຳອິດເຂົ້າໃຫມ່ປາມັນຈັ່ງໄດຄວາມຮັກກໍ່ຫວານຕໍ່ກັນສະເຫມີ ແຕ່ຫລັງຈາກແຕ່ງງານກັນໄປຫລາຍປີແລ້ວ ຄວາມເຄີຍຊິນຂອງການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ທັງສອງຕ່າງເບື່ອຫນ່າຍກັນຂຶ້ນມາກໍ່ໄດ້ ຈາກທີ່ເບິ່ງຫນ້າກັນແລ້ວຮູ້ສຶກຫວານແຫວວແລະເຂີນອາຍຕໍ່ກັນ ແຕ່ຕອນນີ້ເບິ່ງຫນ້າສົບຕາອາດຈະຮູ້ສຶກເອືອມລະອາແລະຢາກຫັນຫລັງໃສ່ກໍ່ເປັນໄດ້

ເພາະສະນັ້ນ ສາວໆຫລາຍຄົນຈຶ່ງຍ້ານວ່າຫາກແຕ່ງງານໄປແລ້ວ ຄວາມເຄີຍຊິນອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາແລະຜົວເມິນຫນ້າແລະຫັນຫລັງໃສ່ກັນ ຄວາມຮັກກໍ່ອາດຈະລົດນ້ອຍລົງຈົນເຫລືອແຄ່ຄວາມຜູກພັນເທົ່ານັ້ນທີ່ສອງຄົນຍັງຄົງທົນຝືນຄົບກັນຢູ່

5. ຍ້ານການເຮັດຫນ້າທີ່ບົກພ່ອງ ເມື່ອແຕ່ງງານກັນໄປ ຝ່າຢຊາຍອາດຈະເຮັດຫນ້າທີ່ຜົວບໍ່ດີທີ່ສຸດຢ່າງທີ່ເຄີຍຫມາຍຫມັ້ນກັນໄວ້ ແລະ ເຮົາເອງຝ່າຍເມຍກໍ່ອາດຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເບິ່ງແຍງຄອບຄົວລູກໆ ແລະ ຜົວບໍ່ໄດ້ດີຄືກັນ ກໍ່ອາດຈະມີບາງເທື່ອທີ່ຕ້ອງນຶກຍ້ານການແຕ່ງງານເພາະເກງຈະເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົວເອງບໍ່ດີພໍຈຶ່ງບໍ່ກ້າຕັດສິນໃຈແຕ່ງງານໃນທີ່ສຸດ

ຈິງໆ ແລ້ວການແຕ່ງງານຄືການຕົກລົງຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມສຸກ ເມື່ອຄວາມກັງວົນເຫລົ່ານີ້ເປັນພຽງຄວາມຄິດສ່ວນຫນຶ່ງໃນຄວາມຮູ້ສຶກຊຶ່ງເຮົາອາດຈະຄິດໄປເອງຝ່າຢດຽວກໍ່ເປັນໄດ້ ທັງທີ່ແທ້ແລ້ວເຮົາແລະເຂົາກໍ່ຮັກແລະດີຕ່ວກັນຫຼາຍ ສາວໆລອງໃຫ້ເວລາທົບທວນຕົວເອງອີກຄັ້ງບໍ່ເຊັ່ນນັ້ ຫາກເວລາຜ່ານໄປດົນອາດຈະເສຍໃຈທີ່ບໍ່ຍອມແຕ່ງງານກໍ່ເປັນໄດ້

ສາລະໜ້າຮູ້