ສະຫຼະເວລາອ່ານ…!!! 6 ວິທີ ທົດສອບ(ເຫັດພິດຫຼືເຫັດເບຶ່ອ) ແບບງ່າຍໆ ໃຜກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

ສະຫຼະເວລາອ່ານ…!!! 6 ວິທີ ທົດສອບ(ເຫັດພິດຫຼືເຫັດເບຶ່ອ) ແບບງ່າຍໆ ໃຜກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະແນະນຳໃຫ້ສະເພາະຊະນິດຂອງເຫັດທີ່ໝັ່ນໃຈວ່າປອດໄພ ເປັນຊະນິດຂອງເຫັດທີ່ເຄີຍກີນແລ້ວປອດໄພຫຼືເຫັດທີ່ເຄີຍຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ

ການເກັບເຫັດທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຄີຍເຫັນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຢ່າງລວງຫຼາຍ ບາງຄົນກໍ່ທົດສອບເຫັດແບບຜິດວີທີທີ່ໄດ້ຍິນຕໍ່ໆກັນມາ ແຕ່ເຮົາຂໍຢືນຢັນວ່າ ວິທີເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຜົນສະເໝີໄປ ຈະມີວິທີໃດແດ່ໄປເບີ່ງເລີຍ:

1.ຕົ້ມເຫັດໃສ່ກັບເຂົ້າສານຫຼືເຂົ້ານຶ່ງ ຖ້າເຂົ້າປ່ຽນເປັນດຳສະແດງວ່າເຫັດນັ້ນເປັນເຫັດພິດຫຼືເຫັດເບຶ່ອແນ່ນອນ

2.ໃຊ້ປູນກິນໝາກປ້າຍໃສ່ດອກເຫັດ ຖ້າເປັນເຫັດພິດອອກເຫັດຈະຫຍຸບຫຼືປ່ຽນສີ

3.ຕົ້ມເຫັດໃສ່ກັບຫົວຫອມ ຂໍ້ນີ້ຄືກັນກັບຂໍ້ທີ່ 1

4.ເຫັດທີ່ມີແມງເຈາະແປວ່າປອດໄພ ແມງໄມ້ກິນເຫັດໄດ້ສະແດງວ່າຄົນເຮົາກໍ່ສາມາດກິນໄດ້

5.​ເຫັດສວຍງາມມີຜິດ ເຫັດສີຂາວປອດໄພ ຂໍ້ນີ້ມັນກໍ່ບໍ່ສະເໝີໄປ ຖ້າເປັນທີ່ສວຍງາມບໍ່ມີແມງໄມ້ກິນຫຼືເຈາະກໍ່ບໍ່ຄວນສ່ຽງເຖິງຈະເປັນດອກສີຂາວກໍ່ຕາມ

6.ໃຊ້ບ່ວງເງີນແທ້ໆມາຄົນໝໍເວລາປຸງແຕ່ງອາຫານ ຄົນສະໄໝ່ແຕ່ກີ່ຈະໃຊ້ບ່ວງທີ່ເຮັດມາຈາກເງີນແທ້ເພື່ອກວດສອບທາດພິດຕ່າງໆ

ເພາະສະນັ້ນ ການຫາເກັບເຫັດມາກີນຄວນເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງ ເລືອກເຫັດສະເພາະທີ່ເຄີຍເຫັນແລະເຄີຍກິນມາກ່ອນແລ້ວຈະປອດໄພທີ່ສຸດ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ