13 ສັນຍານທີ່ລີ້ຢູ່ ບອກວ່າເຈົ້າກຳລັງທຸກທໍລະມານຈາກ”ໂລກຊຶມເສົ້າ” ແຕ່ບໍ່ຮູ້ໂຕ

13 ສັນຍານທີ່ລີ້ຢູ່ ບອກວ່າເຈົ້າກຳລັງທຸກທໍລະມານຈາກ”ໂລກຊຶມເສົ້າ” ແຕ່ບໍ່ຮູ້ໂຕ

ໂລກຊຶມເສົ້າຄື ໂລກທາງຈິດຕະເວດປະເພດຫນຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມີອາການປ່ວຍທັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດ ໂດຍອາການຕ່າງໆ ເຫລົ່ານີ້ຈະຄອຍສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນິນຊີວິດໃນປະຈຳວັນຢ່າງຫຼາຍ

ໂລກຊຶມເສົ້າ ສາມາດເກິດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກເພດທຸກໄວ ຈຸດເລິ່ມຕົ້ນຂອງໂລກນີ້ມັກມາຈາກມໍລະສຸມຊີວິດ ມາເບິ່ງກັນວ່າອາການທີ່ບອກວ່າ ເຈົ້າກຳລັງຢູ່ໃນພາວະໂລກຊຶມເສົ້າຈະມີຫຍັງແນ່

1. ເມື່ອເຈົ້າຮູ້ສຶກເສົ້າາ ວ່າງເປົ່າ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມສຸກ

ແມ້ວ່າຄວາມຮູ້ສຶກສິ້ນຫວັງຈະເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນແຕ່ລະບຸຄຄົນສຳຫລັບຄົນທີ່ຜະເຊີນຢູ່ກັບພາວະຊຶມເສົ້າລວມຖຶງຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ ຮູ້ສຶກຖຶງຄວາມລົມເຫລວ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອວ່າທຸກຢ່າງຈະດີຂຶ້ນໄດ້ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນພາວະນີ້ຈະຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງບໍ່ມີຄວາມສຸກແບບໄຮ້ເຫດຜົນ

2. ລະເບິດອາລົມໃຈຮ້າຍ ຫງຸດຫງິດ ແມ້ແຕ່ກັບເລື່ອງເລັກນ້ອຍ

ຫລາຍຄົນອາດບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນວ່າລະດັບຄວາມໃຈຮ້າຍ ຫຼື ຄວາມຫງຸດຫງິດ ສາມາດບົ່ງບອກໄດ້ວ່າເຈົ້າກຳລັງຜະເຊີນກັບໂລກຊຶມເສົ້າພາຍໃຕ້ຫນ້າກາກຄວາມໃຈຮ້າຍນັ້ນຢູ່ ຄວາມຫງຸດຫງິດຍັງຄົງເປັນອາການຂອງພາວະຊຶມເສົ້າທີ່ພົບໃນໄວລຸ່ນແລະເດັກ

3. ຂາດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມສຸກໃນການເຮັດກິດຈະກຳປົກຕິ

ຄົນທີ່ຢູ່ໃນພາວະຊຶມເສົ້າຈະຂາດຄວາມສົນໃຈໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການອອກກຳລັງການ ການເລ່ນເກມ ຫຼື ແມ້ແຕ່ເຊັກສ໌ ເຂົາຈະຢາກຢູ່ຕາມລຳພັງຫຼາຍກວ່າຢູ່ກັບກຸ່ມເພື່ອນໆ ນີ້ຄືການສະແດງອອກທີ່ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄົນຮູ້ວ່າໃຜກຳລັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ

4. ອາການນອນບໍ່ຫລັບ ຫຼື ການນອນຫລັບທີ່ຫຼາຍເກິນໄປ

ຫາກເຈົ້າຢູ່ໃນພາວະຊຶມເສົ້າເຈົ້າຈະມີປັນຫາດ້ານການນອນຫລັບດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ເພາະເມື່ອເຈົ້າຮູ້ສຶກຫົດຫູ່ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງເລີຍ ແລະ ຢາກໃຊ້ເວລາໄປກັບການນອນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

5. ເຫນື່ອຍລ້າ ແລະ ຂາດພະລັງ

ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກເຫນື່ອຍແມ້ແຕ່ກັບເລື່ອງເລັກນ້ອຍ ເພາະເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍເປັນພິເສດ

6. ເກິດການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຢາກອາຫານ

ບາງຄົນເມື່ອຢູ່ໃນພາວະຊຶມເສົ້າອາດມີອາການຂອງຄວາມຢາກອາຫານຫລຸດລົງຫຼືເພິ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ແຕ່ຈະເກິດຄວາມປ່ຽນແປງຢ່າງແນ່ນອນ

7. ເກິດຄວາມວິຕົກກັງວົນ ແລະ ກະວົນກະວາຍໃຈ

ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍໃຈສະຫມີເມື່ອຖືກປຸກເລົ້າອານທໍລະມານຈາກພາວະຊຶມເສົ້າ ສັນຍານທີ່ສຳຄັນຄືອາການບີບມືໂຕເອງເມື່ອຮູ້ສຶກກັງວົນ ເຈົ້າສາມາດນັ່ງນິ່ງໄດ້ດົນ ເປັນຕົ້ນ

8. ຄວາມຄິດ ການເວົ້າ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊ້າລົງ

ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຫົດຫູ່ຈາກພາວະຊຶມເສົ້າອາດກາຍເປັນຄົນທີ່ຄິດຊ້າລົງ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນກວ່າຈະເວົ້າອອກມາໄດ້ ລວມຖຶງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຊ້າລົງດ້ວຍເຊັ່ນກັນ

9. ຮູ້ສຶກໄຮ້ຄ່າ ແລະ ຮູ້ສຶກຜິດ

ຄົນທີ່ຕົກຢູ່ໃນພາວະຊຶມເສົ້າຈະຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງໄຮ້ຄ່າ ເອົາແຕ່ໂທດໂຕເອງ ບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຜູ້ອື່ນ ເຂົາມັກຈະຮູ້ສຶກຜິດ ດື່ມດ່ຳກັບຄວາມລົ້ມເຫລວຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ລວມທັງປະເມີນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄປໃນທາງລົບສະເຫມີ

10. ມີຄວາມຄິດຂ້າຕົວຕາຍ ຫຼື ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍຢູ່ຫຼາຍເທື່ອ

ນີ່ຄືອາການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງໂລກຊຶມເສົ້າ ເມື່ອຄົນທີ່ຢູ່ໃນພາວະນີ້ຮູ້ສຶກຫົດຫູ່ຢ່າງຮຸນແຮງ ເຂົາຈະເລີ່ມຄິດວາງແຜນ ຫາຫົນທາງໃຫ້ໂຕເອງບໍ່ຜະເຊິນກັບປັນຫາທີ່ເກິດຂຶ້ນ ຫລີກເວັ້ນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ມີຄວາມຄິດຂ້າຕົວຕາຍ

11. ມີປັນຫາກັບການຄິດ ໃຈຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຈົດຈຳສິ່ງຕ່າງໆ

ນີ້ຄືອາການຂອງຄົນທີ່ເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນ ຜູ້ທີ່ມີພາວະຊຶມເສົ້າທາງຄລິນິກມັກມີປັນຫາດ້ານຄວາມຈຳຊຶ່ງຈະມີຜົນຕໍ່ການເຮັດກິດຈະກຳໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງໂຕເອງ

12. ປັນຫາທາງຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຢໄດ້

ຄົນທີ່ຜະເຊິນຢູ່ກັບພາວະຊຶມເສົ້າມັກຈະມີອາການປວດຫລັງ ປວດຫັວ ຫຼື ປວດທ້ອງ

13. ຄວາມເມື່ອຍລ້າ

ເມື່ອເຈົ້າກຳລັງຜະເຊິນຢູ່ກັບພາວະຊຶມເສົ້າ ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກເມື່ອຍລ້າຜິດປົກກະຕິ ລຸກອອກຈາກຕຽງຍາກ ຊຶ່ງອາກາເຫລົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການດຳເນິນກິດຈະກຳໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຈົ້າບໍ່ເປັນປົກກະຕິອີກຕໍ່ໄປ

ຫາກເຈົ້າພົບວ່າ ໂຕເອງກຳລັງຕົກຢູ່ໃນພາວະຊຶມເສົ້າ ໃຫ້ຮີບໄປປຶກສາແພດ ເພື່ອທີ່ຈະແກ້ໄຂປັນຫາໄດ້ທັນກ່ອນທີ່ອາການຂອງເຈົ້າຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນຈົນສາຍເກີນແກ້

ຂ່າວທົ່ວໄປ