ຂ່າວດີ ນາງລັດປານີ ປ່ຽມມະໄລ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານເຮືອນຄົວນ້ອຍ ປະກາດແຈກໄຂ່ໄກ່ ແລະ ຫມີ່ໄວໆຟຣີ

ຂ່າວດີ ນາງລັດປານີ ປ່ຽມມະໄລ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານເຮືອນຄົວນ້ອຍ ປະກາດແຈກໄຂ່ໄກ່ ແລະ ຫມີ່ໄວໆຟຣີ

ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງລັດປານີ ປ່ຽມມະໄລ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານເຮືອນຄົວນ້ອຍຂໍປະກາດໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບວ່ານ້ອງເອງມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກແຈກໄຂ່ໄກ່ ແລະ ຫມີ່ໄວໆຟຣີເປັນຄັ້ງທີ 2 ເພື່ອຊ່ວຍສັງຄົມນັບແຕ່ເວລາ 16:00 ນາທີຂອງວັນທີ 11 ເມສາ 2020 ຢູ່ບ້ານໂພນປາເປົ້າ ຖ້າທ່ານໃດສະດວກເຊີນເດີ


ຫມາຍເຫດ: ຜູ້ມາຮັບໄຂ່ຫ້າມເດັດຂາດຢືນຊຸມນຸມ ຫລື ຈຸ້ມກັນແບບແອອັດຫມາຍວ່າໃຫ້ຮັບເອົາໄຂ່ເປັນລາຍບຸກຄົນແລ້ວຮີບດ່ວນກັບເຮືອນ ຫລື ກັບບ້ານ ແຕ່ຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 2 ແມັດຂຶ້ນໄປ

ຂ່າວທົ່ວໄປ