ຂ່າວດ່ວນ! ເກີດເຫດມີຄົນປ່ວຍກະໂດດຕຶກຕາຍ ຢູ່ໂຮງໝໍ 103

ຂ່າວດ່ວນ! ເກີດເຫດມີຄົນປ່ວຍກະໂດດຕຶກຕາຍ ຢູ່ໂຮງໝໍ 103

ວັນທີ 7/5/2020 ຕາມການລານງານຈາກຜູ້ເຫັນເຫດການວ່າ ມີຄົນກະໂດດຕຶກ ຈາກຊັ້ນ 8 ໂຮງໝໍ 103 ຕຶກໃໝ່ (ຕຶກກວດເສັ້ນປະສາດ) ພ້ອມກວດສອບມີຂຽນໃບສັ່ງລາຕາຍ ເປັນເພດຊາຍ ສາເຫດຄາດວ່າ ນ້ອຍໃຈຍ້ອນຕົນເອງເປັນອຳມະພາດຕະຫຼອດຊີວິດ (ອຳມະພາດບາງສ່ວນ) ລາຍລະອຽດກຳລັງສືບສວນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ