ວັນທີ 16.11.2021 ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດທັງໝົດ +1306 ຄົນ

ວັນທີ 16.11.2021 ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດທັງໝົດ +1306 ຄົນ

ວັນທີ 16.11.2021 ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດທັງໝົດ +1306 ຄົນ ພາຍໃນ 24 ຊມ

ພົບເຫັນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ທັງໝົດ ຄົນ  ຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ ທັງໝົດ , ເສຍຊີວິດ 104 ຄົນ.

ລາຍງານພາກເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 16 /11/21, ໄດ້ກວດວິເຄາະ ທັງຫມົດ 7191 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2382 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 168, ຈໍາປາສັກ 211, ຫຼວງພະບາງ 1064, ຄໍາ ມ່ວນ 16 , ຫົວພັນ 30 ຄົນ: ໃນນັ້ນ, ກວດພົບເຊື້ອ 1306 ຕົວຢ່າງ, . ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງມີຄື:

ນະຄອນຫຼວງ (VTC) ຄົນ, 606( ຊຸມຊົນ )

ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 20 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ19 )

ຈໍາປາສັກ (CPS). 39ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ສາລະວັນ (SRV) 2 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ 1 )

ເຊກອງ (SK) 13 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ອັດຕະປື (ATP) 2 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ບໍ່ແກ້ວ (BK) 57 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ວຽງຈັນ (VTo) 110ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ຫຼວງພະບາງ (LPB) 201 ຄົນ

ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 8ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ອຸດົມໄຊ (ODX). 24 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ຜົ້ງສາລີ (PSL). 121ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 62 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ຊຽງຂວາງ (XK) 0 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ຄໍາມວນ (KM) 13 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 26 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ໄຊສົມບູນ (XSB) 0 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ຫົວພັນ (HP). 2 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ຂ່າວທົ່ວໄປ