5 ຂໍ້ດີ ຂອງການທີ່ບໍ່ອວດສະຫຼາດ ບໍ່ໂຊພາວເວີ ຢູ່ແບບນິ້ງນິ້ງ ແຕ່ຍິ່ງໃຫຍ່

5 ຂໍ້ດີ ຂອງການທີ່ບໍ່ອວດສະຫຼາດ ບໍ່ໂຊພາວເວີ ຢູ່ແບບນິ້ງນິ້ງ ແຕ່ຍິ່ງໃຫຍ່

5 ຂໍ້ດີຂອງຄົນບໍ່ອວດສະຫລາດ ບໍ່ເວົ້າຫຼາຍ ດີກັບຊີວິດແທ້ໆ

1. ເຮັດໃຫ້ມີເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ

ຄົນອວດສະຫຼາດ ບໍ່ວ່າຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ມັກຕ້ອງເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ບໍ່ພຽງວຽກຂອງຕົນເອງຈະຫຼາຍກວ່າເພື່ອນຮ່ວມງານເທົ່ານັ້ນ ຍັງຕ້ອງຄອຍຊ່ວຍເຫລືອວຽກຄົນອື່ນຈົນກາຍເປັນເບ໊ຂອງບ່ອນເຮັດວຽກງານໄປໂດຍປະລິຍາຍ

2. ເຮັດໃຫ້ຊີວິດສະບາຍຂຶ້ນ

ຜູ້ຍິງທີ່ແຕ່ງກິນເກັ່ງ ເຮັດວຽກເຮືອນເກັ່ງ ກໍ່ມີແນວໂນ້ມວ່າ ເມື່ອແຕ່ງງານໄປແລ້ວຈະຕ້ອງເປັນຄົນເບິ່ງແຍງວຽກເຮືອນທຸກຢ່າງ ແມ້ວ່າຈະຕ້ອງອອກໄປເຮັດວຽກນອກເຮືອນດ້ວຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ເຮັດວຽກເຮືອນບໍ່ເປັນ ຫຼື ສະແດງອອກວ່າເຮັດວຽກເຮືອນບໍ່ເກັ່ງຈະສາມາດຫລີກລ່ຽງວຽກນ່າເບື່ອນີ້ໄປໄດ້

3. ເຮັດໃຫ້ພັດທະນາຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຄົນອວດສະຫລາດທີ່ຫລົງໃນຕົວເອງ ເບິ່ງວ່າຕົວເອງຮອບຮູ້ທຸກດ້ານ ແລະ ບໍຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ຫຍັງເພິ່ມເຕິມອີກແລ້ວຈະບໍ່ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໄດ້ອີກ ຄືກັບອຶ່ງອ່າງທີ່ພອງໂຕຢູ່ໃນກະໂປະແຄບໆ ຈົນບໍ່ສາມາດຂະຍັບຕົວໄປໄສໄດ້ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນແກ້ງໂງ່ ທີ່ຈະເຮັດໂຕນ້ອຍລີບຢູ່ຕະຫຼອດເວລາບໍ່ວ່າຢູ່ບ່ອນໃດຈຶ່ງບໍ່ຄັບແຄບ ແລະ ຍັງສາມາດຍ່າງຕໍ່ໄປໄດ້ເລຶ້ອຍໆໂດບບໍ່ພົບທາງຕັນ ເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າ ຍັງມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ອີກຫຼາຍຢ່າງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ກ້າວຫນ້າຕໍ່ໄປໄດ້ອີກ

4. ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ

ບັນດາສາຍລັບໃນຫນັງ ເມື່ອຕ້ອງປອອມຕົວໄປສືບຂໍ້ມູນຕ່າງໆກໍມັກແກ້ງເຮັດເປັນຄົນຊື່ໆ ຄືຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງລາວ ແລະ ບໍ່ມີພິດໄພຫຍັງ ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆຄືແກ້ງໂງ່ນັ້ນເອງຊຶ່ງມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສືບຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນເພາະຄົນອື່ນໆຕາຍໃຈຈົນບໍ່ທັນໄດ້ລະວັງຕົວຄຸນສົມບັດໃນການເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີຂອງຄົນແກ້ງໂງ່ສາມາດລ້ວງຄວາມລັບຂອງໃຜຕໍ່ໃຜໄດ້ຫຼວງຫຼາຍ ເພາະເມື່ອຄົນອື່ນບິ່ງວ່າເຈົ້າເປັນຄົນໂງ່ຄົນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ມີພິ ດສົງຫຍັງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາລະວັງຕົວນ້ອຍລົງ ແລະ ກ້າເປິດປາກເວົ້າຫຍັງຫຼາຍຂຶ້ນເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດຮູ້ຂໍ້ມູນທຸກເລື່ອງທີ່ຢາກຮູ້ໄດ້ ພຽງແກ້ງໂງ່ເທົ່ານັ້ນ

5. ເຮັດໃຫ້ມີປະສົບການ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຄົນອວດສະຫຼາດມັກເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນກອບຄວາມສະຫລາດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຈະບໍ່ຍອມເຮັດຫຍັງສ່ຽງໆ ຫຼື ເຮັດສິ່ງທີ່ຕົນເອງ ຫຼື ຄົນອື່ນເບິ່ງວ່າເປັນເລື່ອງໂງ່ໆ ເດັດຂາດ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫມົດໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ມີປະສົບກາໃຫມ່ໆໄປຢ່າງນ່າເສຍດາຍຖ້າບໍ່ຍອມເຮັດເລື່ອງທີ່ສ່ຽງເບິ່ງແນ່ ກໍ່ຄືບໍ່ມີທາງຮູ້ວ່າຄວາມລົ້ມເຫລວເປັນແນວໃດ ເມື່ອບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມລົ້ມເຫລວ ກໍ່ຄົງຈະເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຍາກ ຄົນໂງ່ເປັນເຫຍື່ອຂອງຄົນສະຫຼາດຄົນສະຫຼາດເປັນເຫຍື່ອຂອງຄົນແກ້ງໂງ່

ສາລະໜ້າຮູ້