ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ເເລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ເເກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ເເລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ເເກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ເເລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ເເກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ(AML/CFT) ໃຫ້ກັບກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2021 ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ໂດຍ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ (ທຫລ), ມີທ່ານ ສົມບູນ ອິນທະປັດຖາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ, ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາລັດວິສາຫະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງໃນກອງປະຊຸມ,ທ່ານ ນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານການເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍສະເພາະກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນການປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງພ້ອມທັງມີຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສະພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວໃນປີ 2020-2021 ຊຶ່ງວຽກດັ່ງກ່າວມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສະພາບການດໍາເນີນເສດຖະກິດໃນປະເທດສປປ ລາວ ກໍຄືລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຄະນະກໍາມະການລະດັບຊາດ ໂດຍປະກອບມີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນເປັນປະທານ, ມີລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີຈາກ 10 ກະຊວງ ແລະ ທຽບເທົ່າເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະເພື່ອສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວບົນພື້ນຖານເງື່ອນໄຂ 40 ຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ 11 ປະສິດທິຜົນຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ.ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2010 ຊຶ່ງຜົນການປະເມີນໃນຄັ້ງນັ້ນ ສປປ ລາວ ຕົກຢູ່ໃນບັນຊີສີເທົາເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ; ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ, ສປປ ລາວ ໄດ້ສູ້ຊົນປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ,ໄດ້ອອກບັນດານິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນຈໍານວນ 28 ສະບັບເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຖານສາກົນ, ສ້າງກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການປະຕິບັດໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນ,ມາຮອດປີ 2017 ເຮັດໃຫ້ສປປ ລາວ ສາມາດອອກຈາກບັນຊີສີເທົາຂອງສາກົນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍສໍາເລັດໃນກາງປີ 2018 ຊຶ່ງສາມາດກໍານົດໄດ້ 8 ຂະແໜງການທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະຖືກສວຍໃຊ້ໃນຂະບວນການຟອກເງິນ ແລະ ກຳນົດໄດ້ 7 ຄວາມຜິດຕົ້ນທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຟອກເງິນ.ປະເມີນຜົນຮອບດ້ານຄັ້ງທີ 2 ໃນສົກປີ 2020-2021, ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ, ຊຶ່ງນໍາໂດຍທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີຈໍານວນ 25 ທ່ານຈາກ 14 ກະຊວງ ປະກອບຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະການ ແລະ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມວຽກເວົ້າສະເພາະຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ, ສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານສາກົນ ໂດຍມີສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ເປັນກອງເລຂາເຮັດວຽກໃນການປະສານງານ ແລະ ສາມາດມີຜົນຄືບໜ້າເປັນກ້າວໆ.ພາບ-ຂ່າວ:ປ່ຽນນິສາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ