ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ເປັນໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ເປັນໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ເປັນໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 (ອາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈໍານວນຫລາຍ ໃນກໍລະນີ ທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອລົ້ນໂຮງໝໍແຕ່ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ), ເຊີ່ງສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີຄວາມຍິນດີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສະຖານທີ່ ເພື່ອກຽມເປັນໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ແລະ ເປັນບ່ອນກັກກັນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນກໍລະນີບໍ່ຮຸນແຮງ.”ສຳນັກງານໃຫຍ່ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີ 03 ອາຄານ, 01 ສູນຝຶກ ຄື:

(1). ອາຄານທີ 01 ແມ່ນເດີ່ນຮົ່ມຟຸດຊໍ ຂະໜາດ 47 × 36 ແມັດ ມີຫ້ອງນໍ້າລວມ 06 ຫ້ອງ, ຫ້ອງອາບນ້ຳ 10 ຫ້ອງ, ຫ້ອງສ້ວມ 16 ຫ້ອງ, ປະຕູເຂົ້າ-ອອກ 07 ປະຕູ;

(2). ອາຄານທີ 02 ຫໍພັກຊາຍ:

 1. ຊັ້ນ 01 ມີຫ້ອງນອນ 07 ຫ້ອງ ມີ 09 ຕຽງນອນ ມີຫ້ອງນ້ຳ 03 ຫ້ອງ,
 2. ຊັ້ນ 02 ມີ 18 ຫ້ອງນອນ ມີ 34 ຕຽງນອນ ມີຫ້ອງນໍ້າລວມ 04 ຫ້ອງ, ຫ້ອງອາບນ້ຳ 08 ຫ້ອງ;

(3). ອາຄານທີ 03 ຫໍພັກຍິງ:

 1. ຊັ້ນ 01 ມີຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ 11 ຫ້ອງ, ມີ 08 ຫ້ອງນອນ ພ້ອມຫ້ອງນ້ຳ, ມີຫ້ອງນ້ຳລວມ 04 ຫ້ອງ ແລະ ຫ້ອງອາບນໍ້າ 12 ຫ້ອງ,
 2. ຊັ້ນທີ 02 ຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ 04 ຫ້ອງ, ຫ້ອງນອນ 04 ຫ້ອງພ້ອມຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າລວມ 04 ຫ້ອງ,
 3. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຫ້ອງອາຫານທີ່ເປັນຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ ແລະ ມີຫ້ອງພິເສດ;

(4). ສຳລັບ 01 ສູນ ເປັນສູນຝຶກບານເຕະຂອງສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຢູ່ຫລັກ 16 ເປັນຕຶກ 02 ຊັນ ຄື:

 1. ຊັ້ນທີ 01 ມີຫ້ອງອາຫານ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງອາບນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງນ້ຳ;
 2. ຊັ້ນທີ 02 ມີຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ 02 ຫ້ອງ ສາມາດບັນຈຸຜູ້ເຂົ້າພັກໄດ້ 60 ຄົນ, ມີຫ້ອງນໍ້າຕິດ ແລະ ຫ້ອງດ່ຽວມີ 04 ຫ້ອງ.ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ເປັນໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 (ອາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈໍານວນຫລາຍ ໃນກໍລະນີ ທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອລົ້ນໂຮງໝໍແຕ່ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ), ເຊີ່ງສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີຄວາມຍິນດີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສະຖານທີ່ ເພື່ອກຽມເປັນໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ແລະ ເປັນບ່ອນກັກກັນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນກໍລະນີບໍ່ຮຸນແຮງ.”ສຳນັກງານໃຫຍ່ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີ 03 ອາຄານ, 01 ສູນຝຶກ ຄື:

  (1). ອາຄານທີ 01 ແມ່ນເດີ່ນຮົ່ມຟຸດຊໍ ຂະໜາດ 47 × 36 ແມັດ ມີຫ້ອງນໍ້າລວມ 06 ຫ້ອງ, ຫ້ອງອາບນ້ຳ 10 ຫ້ອງ, ຫ້ອງສ້ວມ 16 ຫ້ອງ, ປະຕູເຂົ້າ-ອອກ 07 ປະຕູ;

  (2). ອາຄານທີ 02 ຫໍພັກຊາຍ:

  1. ຊັ້ນ 01 ມີຫ້ອງນອນ 07 ຫ້ອງ ມີ 09 ຕຽງນອນ ມີຫ້ອງນ້ຳ 03 ຫ້ອງ,
  2. ຊັ້ນ 02 ມີ 18 ຫ້ອງນອນ ມີ 34 ຕຽງນອນ ມີຫ້ອງນໍ້າລວມ 04 ຫ້ອງ, ຫ້ອງອາບນ້ຳ 08 ຫ້ອງ;

  (3). ອາຄານທີ 03 ຫໍພັກຍິງ:

  1. ຊັ້ນ 01 ມີຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ 11 ຫ້ອງ, ມີ 08 ຫ້ອງນອນ ພ້ອມຫ້ອງນ້ຳ, ມີຫ້ອງນ້ຳລວມ 04 ຫ້ອງ ແລະ ຫ້ອງອາບນໍ້າ 12 ຫ້ອງ,
  2. ຊັ້ນທີ 02 ຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ 04 ຫ້ອງ, ຫ້ອງນອນ 04 ຫ້ອງພ້ອມຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າລວມ 04 ຫ້ອງ,
  3. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຫ້ອງອາຫານທີ່ເປັນຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ ແລະ ມີຫ້ອງພິເສດ;

  (4). ສຳລັບ 01 ສູນ ເປັນສູນຝຶກບານເຕະຂອງສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຢູ່ຫລັກ 16 ເປັນຕຶກ 02 ຊັນ ຄື:

  1. ຊັ້ນທີ 01 ມີຫ້ອງອາຫານ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງອາບນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງນ້ຳ;
  2. ຊັ້ນທີ 02 ມີຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ 02 ຫ້ອງ ສາມາດບັນຈຸຜູ້ເຂົ້າພັກໄດ້ 60 ຄົນ, ມີຫ້ອງນໍ້າຕິດ ແລະ ຫ້ອງດ່ຽວມີ 04 ຫ້ອງ.. .. .
ຂ່າວທົ່ວໄປ