ເກິດຫຍັງຂື້ນ!..ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດຖືກແລ້ວບໍ່? ທ່ານເດຄິດແນວໃດກັບເລື່ອງນີ້

ເກິດຫຍັງຂື້ນ!..ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດຖືກແລ້ວບໍ່? ທ່ານເດຄິດແນວໃດກັບເລື່ອງນີ້

ບໍ່ຮູ້ວ່າເລື້ອງເປັນແນວໃດກັນແທ້ ແຕ່ກໍ່ໜ້າເຫັນໃຈທັງສອງຝ່າຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ເຮັດຕາມໜ້າທີ່ ປະຊາຊົນກະຕ້ອງໄດ້ທຳມາຫາກິນ ເລື້ອງມີຢູ່ວ່າ

ເຊີ່ງມີຜູ້ໃຊ້ Facebook ຊື່ວ່າPhisit Khotmanivongໄດ້ post ວ່າ:

ຄັນພະນັກງານ ເປັນໂຈນໃນເຄື່ອງແບບ ປະເທດລາວເຮົາຈະເລີນຍາກຢູ່ (ລົງທຶນຄ້າຂາຍ ກຳໄລໜ່ອຍ ກວ່າ ຮອດພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເອົາລ້າໆ) ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ບໍລິໂພກ ໄດ້ກິນຂອງແພງ ຍ້ອນພວກນາຍເຮັດແບບນີ້ແລະເດີ້

 

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ