ການເຜົາຮ່າງຂອງ ນ້າ ຄ່ອມ ຊວນຊື່ນ ແມ່ນບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງເລີຍເພາະການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ

ການເຜົາຮ່າງຂອງ ນ້າ ຄ່ອມ ຊວນຊື່ນ ແມ່ນບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງເລີຍເພາະການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ

ວັນທີ່ 30/04/2021 ເວລາປະມານ 13:30 ນາທີ ລົດໂຮງໝໍນຳສົ່ງຮ່າງຂອງ ນ້າຄ່ອມ ຊວນຊື່ນ ຮອດວັດທີ່ບາງເຂນ ເພື່ອທຳການຊາພະນາກິດ.

ໂດຍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຊຸດປະຕິບັດການສະເພາະກິດໂຄວິດ-19 ນຸ່ງຊຸດ PPE ເດີນທາງມາພ້ອມດ້ວຍ ເພື່ອດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕອນການເຜົາ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19

.

ໂດຍບໍ່ໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າໃນພື້ນທີ່ດຳເນີນການ.

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ