ຂ່າວດີພີ່ນ້ອງ! ປັບລົງລາຄານ້ຳມັນທຸກປະເພດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ຂ່າວດີພີ່ນ້ອງ! ປັບລົງລາຄານ້ຳມັນທຸກປະເພດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ຂ່າວດີພີ່ນ້ອງ! ປັບລົງລາຄານ້ຳມັນທຸກປະເພດ ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້

ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 17 ທັນວາ 2021; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທຸກຊະນິດ ຄື:

ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ປັບລົງ 320 ກີບ/ລິດ, ນໍ້າ ມັນແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບລົງ 260 ກີບ/ລິດ, ນໍ້າມັນກາຊວນ ປັບລົງ 240 ກີບ/ລິດ ແລະ ເພີ່ມຄັງແຮນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດຂຶ້ນ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ