ກຳລັງນຳຈັບຄົນໂຕນອອກແຕ່ສູນກັກໂຕ ໂຮງງານອັບເກນ

ກຳລັງນຳຈັບຄົນໂຕນອອກແຕ່ສູນກັກໂຕ ໂຮງງານອັບເກນ

ກຳລັງນຳຈັບຄົນໂຕນອອກແຕ່ສູນກັກໂຕ ໂຮງງານອັບເກນ ຕອນເວລາປະມານ17:30ໂມງ ສະມາເປັນແນວນີ້ ຢູ່ທີ່ ສະຫວັນນະເຂດ

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ