ກຽມພ້ອມໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ຮອງຮັບຄົນເຈັບໂຄວິດ ກົດຊົມພາບ…

ກຽມພ້ອມໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ຮອງຮັບຄົນເຈັບໂຄວິດ ກົດຊົມພາບ…

ອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງວຽກງານຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ດ້ານວິຊາການຜ່ານການເຝິກອົບຮົມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ສູນຈໍາກັດບໍລິເວນຫຼັກ 27 ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງໂຮງໝໍພາກສະໜາມເພື່ອຮອງຮັບຄົນເຈັບພະຍາດໂຄວິດ-19

ຂ່າວທົ່ວໄປ