ຂ່າວດີ ໃຜຂາດເຂີນໃຫ້ໄປລົງທະບຽນ ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອນຳສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກົດອ່ານ

ຂ່າວດີ ໃຜຂາດເຂີນໃຫ້ໄປລົງທະບຽນ ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອນຳສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກົດອ່ານ

ແຈ້ງການຂອງ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງເລື່ອງ ການເກັບຂໍ້ມູນແຮງງານນອກລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂຄວິດ-19ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄປລາຍງານນຳອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ກ່ອນໄປລາຍງານ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີຕິດຕົວ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ເບີໂທລະສັບທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ ເພື່ອເປັນຖານຂໍ້ມູນຕົນເອງ, ຄົນສັນຊາດລາວ (ຄົນຕ່າງແຂວງມີໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ), ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ແມ່ນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ພະນັກງານບຳນານ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າລະບົບປະກັນສັງຄົມທ່ານທີ່ຢູ່ບ້ານໃດໃຫ້ໄປແຈ້ງບ້ານນັ້ນເດີ້

ຄົນລາວບໍ່ຖິ້ມກັນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ