ຂ່າວດ່ວນ ຍົນຂົນສົ່ງC-17 ຂອງ USA ມາເຮັດຫຍັງຍາມນີ້? ກົດອ່ານ…

ຂ່າວດ່ວນ ຍົນຂົນສົ່ງC-17 ຂອງ USA ມາເຮັດຫຍັງຍາມນີ້? ກົດອ່ານ…

ວັນທີ 28/04/2021 ຍົນຂົນສົ່ງ ແບບ C-17 ຂອງອາເມລິກາ ໄດ້ຂົນສົ່ງທີມງານ ວິຊາການ ຈຳນວນ 65 ຄົນ ເຂົ້າມາປະຕິບັດຮ່ວມ ລາວ-ອາເມລິກາ ຢູ່ພາກສະໜາມ ແລະອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນພາກສະໜາມ ໃນວຽກງານສຳຫລວດແລະຂຸດຄົ້ນ ເພື່ອຊອກຫາຮ່ອງຮອຍ ແລະສິ່ງເສດເຫລືອ ຂອງທະຫານອາເມລິກາ ທີເສຍຊີວິດໃນປາງສົງຄາມ ຢູ່ລາວ (MIA) ຄັ້ງທີ IV ປະຈຳປີ 2021 (21-4LA) ຢູ່ເຂດເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍຍົນລຳນີ້ ໄດ້ມາລົງທີ່ສະຫນາມບິນວັດໄຕ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.C-17 Globe Master III ,United State of America , ບິນຂຶ້ນຈາກຖານ Alaskan US Air National Guard , ສູ່ ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ.

By.ATC Khaiສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ