ຂ່າວດ່ວນ ປົດຕໍາແໜ່ງ  ຮອ ພູໃສ ອອກຈາກກຳລັງ ປກສ  ກົດອ່ານ

ຂ່າວດ່ວນ ປົດຕໍາແໜ່ງ ຮອ ພູໃສ ອອກຈາກກຳລັງ ປກສ ກົດອ່ານ

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປົດຕໍາແໜ່ງ ຮອ ພູໃສ ສີສະຫວັນ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວ ຫລື ພົວພັນຄົນໄທທີ່ລັກຂ້າມເຂົ້າມາ ສປປລາວ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ມີການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ປົດອອກຈາກກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອຸດຫນູນໃດໆ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ