ຂ່າວດີ ລັດ ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ ທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມ 22 ກຸມພາ ເປັນຕົ້ນໄປ

ຂ່າວດີ ລັດ ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ ທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມ 22 ກຸມພາ ເປັນຕົ້ນໄປ

ຂ່າວດີ! ລັດ ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ ທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມ 22 ກຸມພາ ເປັນຕົ້ນໄປ. ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0208/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2020 ເລື່ອງການປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ໂດຍການປັບລົງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມການເກັບເງິນຄັງແຮນໍ້ມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດຂຶ້ນ 225 ກີບ/ຊະນິດ/ລິດ ຄື: ຈາກ 700 ກີບ/ລິດ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 925 ກີບ/ລິດ/ຊະນິດ

ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດຄື: ແອັດຊັງພິເສດ ປັບລົງ 480 ກີບ/ລິດ ຈາກ 10.390 ກີບ/ລິດ ເປັນ 9.910 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບລົງ 410 ກີບ/ລິດ ຈາກ 9.490 ກີບ/ລິດ ເປັນ 9.080 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ ປັບລົງ 600 ກີບ/ລິດ ຈາກ 8.760 ກີບ/ລິດ ເປັນ 8.160 ກີບ/ລິດ, ນອກຈາກນັ້ນ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອາກອນຊົມໃຊ້ໃໝ່.

ການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽນມຕ່າງໆ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0153/ກຄພນ.ຄສລ, ລົງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ.

ເຊິ່ງລາຄາໃໝ່ນີ້ ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດພ້ອມກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 06:00 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການໃໝ່.

ຂ່າວທົ່ວໄປ