ຂໍແຈ້ງເຖິງແຮງງານ ທີ່ເຂົ້າມາກັກກັນຕົວຊ່ວຍເປັນຫູເປັນຕາເດີ່ຢ່າຫາລັກສ່ວນລວມ

ຂໍແຈ້ງເຖິງແຮງງານ ທີ່ເຂົ້າມາກັກກັນຕົວຊ່ວຍເປັນຫູເປັນຕາເດີ່ຢ່າຫາລັກສ່ວນລວມ

ມີແຮງງານຈຳນວນໝຶ່ງທີ່ເຂົ້າມາກັກກັນຕົວຢູ່ໂຮງໝໍສະໜາມໂນນສະຫວາດ ( ໂຮງງານອັບເກນ ) ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລັ ກ ປົ ດເອົາພັດລົມທີ່ຕິດຝາ ພາຍໃນຕືກດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນ 2 ໜ່ວຍ ນັ້ນນີ້ກໍຍອມເດີ່ ຊຸດທີ່ລັກແມ່ນຍ້າຍອອກລະຫວ່າງ ວັນທີ 05/09/2021

ຂ່າວທົ່ວໄປ