ຂໍ້ມູນຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ຢູ່ ສປປ ລາວໃນມື້ນີ້

ຂໍ້ມູນຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ຢູ່ ສປປ ລາວໃນມື້ນີ້

ຂໍ້ມູນຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 2​ຄົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ວັນທີ 3 ຕຸລາ 2021

.

.

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ