ຄູ່ຊີວິດບໍ່ໄດ້ຫວັງວ່າຕ້ອງດີທີ່ສຸດຂໍພຽງແຕ່ເຂົ້າໃຈບໍ່ຖິ້ມກັນເທົ່ານີ້ກໍ່ພໍ

ຄູ່ຊີວິດບໍ່ໄດ້ຫວັງວ່າຕ້ອງດີທີ່ສຸດຂໍພຽງແຕ່ເຂົ້າໃຈບໍ່ຖິ້ມກັນເທົ່ານີ້ກໍ່ພໍ

ຖືເປັນອີກໜຶ່ງບົດຄວາມທີ່ໃຫ້ຂໍ້ຄິດໄດ້ດີຫຼາຍ ສຳຫຼັບຄູ່ຮັກຫຼາຍໆຄົນແມ່ນມີວາດສະໜາ ຄູ່ຊີວິດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດີທີ່ສຸດຂໍແຕ່ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ເຂົ້າໃຈກັນເທົ່ານີ້ກໍ່ພໍ ບໍ່ຫວັງອັກຄະຫຼະສະຖານໃຫຍ່ໂຕ ຂໍແຕ່ມີເຮືອນແສນສະຫງົບສຸກໝັ້ນຄົງ ຫາກແຕ່ແຂງແຮງອົບອຸ່ນດ້ວຍຄວາມຮັກໃຄ່ກົມກຽວ ບໍ່ຫວັງເຮືອນສວຍງາມເລີດຫຼູຫາກແຕ່ງາມໝົດຈົດດ້ວຍຈິດໃຈຂອງຄອບຄົວທີ່ປາຖະໜາດີຕໍ່ກັນ

ບໍ່ຫວັງພ້ອມສັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສວນສະຫວັນຫາກແຕ່ເປັນສັງຄົມ ເອື້ອເຟື້ອລ້ອມດ້ວຍເພື່ອນບ້ານທີ່ເປັນມິດຂໍແຕ່ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ເຂົ້າໃຈກັນບໍ່ຫວັງວ່າຕ້ອງດີທີ່ສຸດຫາກແຕ່ດີສົມກັນສິນສະເໝີກັນບໍ່ຫວັງວ່າງາມຫຼໍ່ລາກດິນ ຫາກແຕ່ຢ່າງໄປນຳກັນແລ້ວສົ່ງເສີມບໍ່ຫວັງເປັນຊ້າງທ້າວໜ້າທ້າວຫຼັງ ຫາກແຕ່ຢ່າງຄຽງຄູ່ກັນໄປໃນທຸກມື້ດີຮ້າຍດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ

ຂໍແຕ່ມີງານທີ່ຮັກເປັນເສົາຫຼັກລາຍໄດ້ບໍ່ຫວັງງານທີ່ມີໜ້າມີຕາອວດໃຜໆ ຫາກແຕ່ເປັນງານທີ່ເຮັດແລ້ວມີຄວາມສຸກນາຍດີ ເພື່ອນດີ ລູກນ້ອງດີ ບໍ່ຫວັງລາຍໄດ້ມະຫາສານຫາກແຕ່ສົມຄວາມສາມາດຕິດຕົວລ້ຽງດູຄອບຄົວໄດ້ສຳຄັນຄືບໍ່ມີໜີ້ສິນຈາກສິນຊັບເສື່ອມລາຄາເພື່ອຮັກສາໜ້າຕາໃນສັງຄົມ ບັ້ນປາຍແຫ່ງຊີວິດຂໍແຕ່ມີສຸຂະພາບທີ່ດີບໍ່ຫວັງບັ້ນປາຍປະສົບຄວາມສຳເລັດເປັນຕຳນານຫາກແຕ່ມີສຸຂະພາບທີ່ດີຕາມໄວ ບໍ່ມີໂລກໄພໄຂ້ເຈັບທໍລະມານຕົວເອງ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງບໍ່ຫວັງລູກຫຼານໝອບຖ້າຮັບມໍລະດົກສົມບັດເອົາໜ້າ ຫາກແຕ່ລູກຫຼານຮັກຮູ້ຄຸນ ນ້ອມຮັບມໍລະດົກແຫ່ງວາດສະໜາຕໍ່ໄປເປັນມໍລະດົກລ້ຳຄ່າ

ຂໍແຕ່ລູກເປັນຄົນດີຂອງສັງຄົມບໍ່ຫວັງຍັດຍຽດໃຫ້ລູກເປັນທີ່ໜຶ່ງໃນທຸກດ້ານຫາກແຕ່ມີປັນຍາເອົາຕົວລອດລ້ຽງດູຕົວເອງໄດ້ບໍ່ຫວັງໃຫ້ໂດດເດັ່ນນຳສະໄໝຫາກແຕ່ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນຮູ້ກາລະເທສະມີມາລະຍາດຈົນໃຜໆທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກເມດຕາ ເອັນດູ ແລະ ສຳຄັນຄືມີປັນຍາແຍກແຍະຊົ່ວດີ ຢ່າໃຫ້ໃຜວ່າມາເຖິງພໍ່ແມ່ບໍ່ສັ່ງສອນ

ສຸດທ້າຍຫາກຍັງເຫຼືອວາດສະໜາຫາກແຕ່ລົມຫາຍໃຈສຸດທ້າຍທີ່ສະຫງົບພ້ອມໜ້າລູກຫຼານລໍ່າລາ ຕັ້ງຈິດອະທິຖານຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ດັ່ງຫວັງດ້ວຍຂໍໃຫ້ສິ່ງສັກສິດເປັນອົງພະຍານໃນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈກາບພະຜູ້ປະຕິບັດດີ ເພື່ອຊີ້ແນະເຂັມທິດນຳທາງໄປສູ່ວາດສະໜາມີຫວັງປະຕິຫານແຫ່ງຄຸນວິເສດຄຸນພະເຊິ່ງບົດສະຫຼຸບແຫ່ງການມີຫຼືບໍ່ມີວາດສະໜານັ້ນ ເຮົາທຸກຄົນລ້ວນເລືອກໄດ້ເອງປະລິມານຂອງຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນຂອງສິ່ງດີໆທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ ແຕ່ຢູ່ທີ່ມຸມມອງຂອງເຮົາທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ