ຄົນທີ່ສູບກຳລັງເອົາສານຫຍັງເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍ?

ຄົນທີ່ສູບກຳລັງເອົາສານຫຍັງເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍ?

ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ມີການແຜ່ລະບາດຂອງເທຣນໃໝ່ໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນໂດຍເອີ້ນກັນໃນກຸ່ມວ່າ: ‘ສູບບອລລູນ ຫຼື ສູບປູມເປົ້າ’ ຫຼືທີ່ທາງການເເພດເອີ້ນວ່າການເອົາແກສທີ່ຊື່ວ່າ “ໄນຕຣັສອັອກຊາຍ’ ອັດເຂົ້າໃນປູມເປົ້າແລ້ວນຳມາສູບເຂົ້າປາກ, ປ່ອຍລົມຜ່ານປອດ. ເຊິ່ງເຮົາຈະມາເຮັດກໍລະນີສຶກສາກັບສານຊະນິດນີ້ ແລະ ຜົນຮ້າຍຈາກການໃຊ້ສານດັ່ງກ່າວ:
ຄົນທີ່ສູບກຳລັງເອົາສານຫຍັງເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍ?– ໄນຕຣັສອັອກຊາຍ ຫຼື ແກສທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມສູບກັນໃນຕອນນີ້ ເປັນສານປະກອບທາງເຄມີ, ບໍ່ມີສີ, ມີກິ່ນຫອມອ່ອນໆ ແລະ ມີລົດຊາດຫວານເລັກນ້ອຍ. ນອກຈາກປະໂຫຍດທາງການແພດທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນທາງທັນຕະແພດ ເພື່ອບັນເທົາອາການປວດ ເນື່ອງຈາກອອກລິດໄດ້ໄວເເລ້ວ, ຍັງໃຊ້ເປັນຢາສະຫຼົບໄດ້ນຳ

ສະນັ້ນພວກເຮົາທີມງານ ເຫັນວ່າບັນຫານີ້ເເມ່ນບັນຫາລະດັບໃຫຍ່ເພາະ ສານຊະນິດນີ້ກຳລັງທຳລາຍລູກຫຼານເເລະອະນາຄົດ ຂອງປະເທດຊາດພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ທຸກຄົນເຕືອນ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ຄົນໃກ້ຊິດ, ໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວຖອຍໂຕອອກຫ່າງ ຈາກສິ່ງນີ້ ກ່ອນທີ່ທຸກຢ່າງຈະຊ້າເກີນໄປ.

ອ້າງອີງຈາກ –
https://www.bbc.com/news/magazine-33691783
https://www.healthline.com/…/nitrous-oxide-side-effects…

ຂ່າວທົ່ວໄປ