ຄົນລາວລະເປັນຫຍັງ ນາງວ່າ ກູບໍ່ແມ່ນລາວກະໂຫຼກກະລາຊົມມີຄລິບ

ຄົນລາວລະເປັນຫຍັງ ນາງວ່າ ກູບໍ່ແມ່ນລາວກະໂຫຼກກະລາຊົມມີຄລິບ

ຄືນທີ່ຜ່ານມາມີຊາວເນັດແຊູຄຣິບຍິງຄົນໜຶ່ງຄ້າຍຄືເມົາຂັບພ້ອມມີເດັກແລະ ອັດວິດີໂອໄລສົດໃຊ້ຄຳເວົ້າແບບບໍ່ພໍໃຈຄືມີຄົນເວົ້າດູຖູກລາວ ເຊິ່ງມີບາງຕອນເວົ້າວ່າ ຄົນລາວລະມັນແນວໃດກູບໍ່ແມ່ນລາວ ກູເປັນຟລັ່ງ 100ເປີເຊັນ  ບໍ່ແມ່ນສິວ່າ ລູກລາວໆ

ບ້ານນອກ ກະໂຫລກກະລາ ແລະ ມີຄົນສະແດງຄວາມເຫັນຕ່າງໆນານາ ຂໍໃຫ້ລະວັງເນາະ ເມົາແລ້ວຂັບ ມີເດັກນ້ອຍໃນລົດ 3ຄົນ ອັນຕະລາຍຫຼາຍ ຄາດວ່າມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດເລື່ອງການສັ່ງວາຍ4ແກ້ວອາດເປັນເຫດ ກົດຊົມຄຣິບເລີຍ

ຂ່າວທົ່ວໄປ