ຊາຍຂີ່ລົດຈັກພະລາດຂີ້ງົວເກືອບຕາຍ ແຊຕາມຫາເຈົ້າຂອງຂີ້ດ່ວນດ່ວນ

ຊາຍຂີ່ລົດຈັກພະລາດຂີ້ງົວເກືອບຕາຍ ແຊຕາມຫາເຈົ້າຂອງຂີ້ດ່ວນດ່ວນ

ຊ່ວງບ່າຍ ວັນທີ 28/12/2020 ໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຊາຍຂີ່ລົດຈັກພະລາດຂີ້ງົວ,ບໍ່ຮູ້ວ່າງົວໃຜແລະ ດຽວນີ້ຍັງກວດເບີ່ງກອງວົງຈອນປິດ. ຖ້າງົວໂຕໃດຮູ້ວ່າເປັນຂີ້ໂຕເອງຮີບມາຮັບຜິດຊອບດ່ວນ,ແລະແປ້ງລົດດ້ວຍ.ສ່ວນແມ່ປ້ານັ້ນແມ່ນຕັ້ງໃຈໄລສົດຢ່າງດຽວ ເພີ່ນລາຍງານຂ່າວໃຫ້ທັນການຈຸດເກີດເຫດແມ່ນບ້ານ ໂພນສີດາ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຈົບຂ່າວ ຝາກແຊຕາມຫາເຈົ້າຂອງຂີ້ດ່ວນໆ555

ຂຳຂຳແຕ່ດູຕົນລາວ

ຂ່າວທົ່ວໄປ