ຊາຍວຽດນາມອາຍຸ27ປີປ່ວຍເປັນໂລກຊືມເສົ້າກີນນອ໋ດຕະປູໃບມີເຫຼັກຫຼາຍກວ່າ1ກິໂລ.

ຊາຍວຽດນາມອາຍຸ27ປີປ່ວຍເປັນໂລກຊືມເສົ້າກີນນອ໋ດຕະປູໃບມີເຫຼັກຫຼາຍກວ່າ1ກິໂລ.

ເມື່ອວັນທີ່17 ເດືອນມັງກອນປີ2021 World Forum ລາຍງານວ່າໂຮງໝໍໂຮຈີມິນໄດ້ເປີດເຜີຍອາການຂອງຊາຍວຽດນາມອາຍຸ27 ປີທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກຊືມເສົ້າມີອາການປວດທ້ອງມາໄດ້ໄລຍະໜື່ງແລ້ວເປັນເວລາ1 ເດືອນເຊີ່ງຜູ້ປ່ວຍມີອາການກີນສີ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຫານ, ມັກກີນເຫຼັກແລະຂອງແປກໆເຊັ່ນ:

ໂລຫະ, ນອ໋ດ, ບວງ, ໃບມີດແລະຕະປູຫຼັງຈາກແພດກວດພົບສີ່ງແປກປອມໃນກະເພາະອາຫານຈື່ງສົ່ງໂຕມາຍັງໂຮງໝໍທະຫານໃນໂຮຈີມິນ ໂລຫະ, ນອ໋ດ, ບວງ, ໃບມີດແລະຕະປູຫຼັງຈາກແພດກວດພົບສີ່ງແປກປອມໃນກະເພາະອາຫານຈື່ງສົ່ງໂຕມາຍັງໂຮງໝໍທະຫານໃນໂຮຈີມິນ

ເຮັດການຜ່າຕັດເອົາສີ່ງແປກປອມອອກມາໄດ້ເຊີ່ງໃຊ້ເວລາຜ່າຕັດເຖີງ2 ຊົ່ວໂມງສີ່ງທີ່ນຳອອກມາໄດ້ມີໂລຫະ, ເຫຼັກ, ຂໍເກາະແລະໃບມີດຈຳນວນຫຼາຍ

ເຊີ່ງສັ່ງນໍ້າໜັກໄດ້ເຖີງ1 ກິໂລຕອນນີ້ຜູ້ປ່ວຍປອດໄພແລ້ວຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາພັກຟື້ນແລະລໍຖ້າຕິດຕາມອາການຫວັງວ່າຫາຍດີແລ້ວລາວຈະບໍ່ກັບໄປກີນສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ອີກເພາະລາວອາດຈະບໍ່ໂຊກດີແບບນີ້ຕະຫຼອດໄປ

suelao.com – ເວັບໄຊຂ່າວສານອອນລາຍເພື່ອສັງຄົມ

ຂ່າວທົ່ວໄປ