ຊາຍໜຸ່ມກຳລັງເຕີບໂຕອຳລາໝູ່ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ຊາຍໜຸ່ມກຳລັງເຕີບໂຕອຳລາໝູ່ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ເປັນອີກເຫດການທີ່ສະເທືອນຫົວໃຈ ຊາຍໜຸ່ມກຳລັງເຕີບໂຕກຳລັງເປັນກຳລັງຂອງຊາດ ແຕ່ມາຈາກໄປຍ້ອນໂຄວິດ ແລະ ກ່ອນຈະຈາກໄປຕົນໄດ້ຕິດຕໍ່ຂອບລ່າໝູ່ ຂໍໃຫ້ໄປຢູ່ພົບພູມທີ່ດີເດີ່ ກົດອ່ານ

ຂ່າວທົ່ວໄປ