ຊາຍທີ່ກໍ່ເຫດຍິງງເມຍແລ້ວລົບໜີ ໄດ້ຍິງໂຕເອງຕາຍແລ້ວ 6/1/2020

ຊາຍທີ່ກໍ່ເຫດຍິງງເມຍແລ້ວລົບໜີ ໄດ້ຍິງໂຕເອງຕາຍແລ້ວ 6/1/2020

ຈາກການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນວ່າ ຊາຍກໍ່ເຫດຍີງເມຍແລ້ວລົບໜີ ຢູ່ບຸ້ນກຸດສາມບາດ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມາໃນວັນທີ່ 6/01/2020 ໄດ້ຍິງໂຕເອງຕາຍແລ້ວ ພົບສົບເວລາ ປະມານ3ໂມງປາຍ ມີລາຍລະອຽດແນວໃດຈະລາຍງານເພີ່ມເຕີມໃຫ້ຊາບໃນພາຍຫຼັງ

ຂ່າວທົ່ວໄປ