ຊ່ອງເບິ່ງແຝດ05ຄົນແຫ່ງສປປລາວໃນວັນເດັກສາກົນກົດຊົມພາບ

ຊ່ອງເບິ່ງແຝດ05ຄົນແຫ່ງສປປລາວໃນວັນເດັກສາກົນກົດຊົມພາບ

ຂໍ່ານັບຊົມເຊີຍຢ່າງສຸດໃຈ “ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ 01 ມິຖຸນາ 2021, ເດັກນ້ອຍໃນວັນນີ້ຄືຜູ້ໃຫຍ່ໃນວັນໜ້າ ພວກເຮົາທັງໝົດຈົ່ງພ້ອມໃຈກັນປົກປ້ອງຄູ້ມຄອງລູກຫຼານ ຜູ້ທີ່ເປັນອານາຄົດຂອງຊາດ ຂໍອະນຸຍາດນຳເອົາ “ຕິດຕາມມາອອກຂ່າວໃນທຸກໆປີ ແຝດ 05 ຄົນແຫ່ງ ສປປລາວ, ຈາກວັນເກີດ 25 ມິຖຸນາ 2014 ( 07 ປີແລ້ວ): ທ້າວ ອານັນ, ນາງ ອາຫຼານ, ທ້າວ ອານົນ, ນາງອາຫຼີງ ແລະ ນາງ ອາໝວຍ

ຂ່າວທົ່ວໄປ