ດ່ວນ ! ສະຖານທູດໄທປະຈຳລາວແຈ້ງຢຸດອອກໜັງສືເດີນທາງຊົ່ວຄາວ ຍັງບໍ່ສາມາດໄປໄທໄດ້ເທື່ອ

ດ່ວນ ! ສະຖານທູດໄທປະຈຳລາວແຈ້ງຢຸດອອກໜັງສືເດີນທາງຊົ່ວຄາວ ຍັງບໍ່ສາມາດໄປໄທໄດ້ເທື່ອ

ຫຼາຍຄົນທີ່ເຝົ້າຕິດຕາມການເດີນທາງໄປະເທດໄທ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດໄປໄດ້ເທື່ອ, ເນື່ອງຈາກຫຼາຍປັດໄຈບໍ່ເອື້ອຍອຳນວຍ ຫຼ້າສຸດສະຖານທູດໄທປະຈຳລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ອອກແຈ້ງການຢຸດການອອກໜັງສືເດີນທາງວັນທີ 27/2563 ເລື່ອງ ການລະງັບຄຳຮ້ອງໜັງສືເດີນທາງເປັນການຊົ່ວຄາວ

ໂດຍໃນແຈ້ງການລະບຸວ່າ ເລື່ອງມາດຕະການຊົ່ວຄາວໃນການງົດ ຫຼື ຂໍສະລໍການເຮັດໜັງສືໃນການຊ່ວງທີ່ໂຄວິດລະບາດ ປັດຈຸບັນກະຊວງການການຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນໄລຍະປັບປຸງລະບົບຮັບຄຳຮ້ອງໜັງສືເດີນທາງໃໝ່ ດັ່ງນັ້ນທາງສະຖານທູດຈຶ່ງໄດ້ລະງັບການໃຫ້ບໍລິການຄຳຮ້ອງໜັງສືເດີນທາງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020ເຖິງວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2020.

ການເດີນທາງໃນໄລຍະນີ້ບໍ່ວ່າຈະໄປປະເທດໃດລ້ວນມີຄວາມສ່ຽງ ສະນັ້ນ ຕ້ອງປ້ອງກັນຕົນເອງໄວ້ດີກວ່າແກ້ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຄໍຂາດບາດຕາຍກໍ່ເລື່ອນໄປກ່ອນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ານເອງ ແລະຄົນທີ່ຮັກ ເພາະໂຄວິດເປັນໄພງຽບທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເຮົາລ່ວງໜ້າບໍ່ມີກິ່ນຫຼືສຽງໃຫ້ລົບຫຼີກໄດ້ ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີຈາກທີມຂ່າວ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ