ຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງຄົນເຮົາຈຶ່ງເຈົ້າຊູ້ ຈຶ່ງຫຼາຍໃຈ

ຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງຄົນເຮົາຈຶ່ງເຈົ້າຊູ້ ຈຶ່ງຫຼາຍໃຈ

ມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ວ່າທັງຊາຍ ແລະ ຍິງມັກປະສົບປັນຫາເລື່ອງການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ຕ້ອງຢູ່ດ້ວຍຄວາມຫວາດລະແວງວ່າຄູ່ຂອງຕົນຈະນອກໃຈຢູ່ສະເຫມີໄປ ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີແກ້ປັນຫາ ແລະ ມັກຈະຈົບຄ້າຍໆກັນເຊັ່ນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຖຽງກັນ ສຸດທ້າຍຈົບລົງດ້ວຍນ້ຳຕາແຫ່ງຄວາມຜິດຫວັງ

ຄົນຫຼາຍຮັກ ກັບຄົນເຈົ້າຊູ້ ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄວາມຫມາຍຂອງ 2 ຄຳນີ້ບໍ່ຄ່ອຍແຕກຕ່າງກັນປານໃດ ຄົນທີ່ເຄີຍມີປະສົບການຈະຮູ້ວ່າມີຄຳເອີ້ນຄົນເຈົ້າຊູ້ອີກຫລາຍຄຳ ເຊັ່ນ “ຫລາຍໃຈ” “ຫຼາຍຮັກ” ກໍ່ໄດ້ ຊຶ່ງລ້ວນຫມາຍເຖິງຄົນທີ່ມັກຫວ່ານສະເຫນ່ ຄາດຫວັງກັບການໄດ້ຮັບການຊື່ນຊົົມກັບມາດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ຂອງຕົນເອງ ມັກຈະອ້າງແບບຂ້າງໆ ວ່າຫລົງຮັກຄົນນັ້ນ ຄົນນີ້ເຂົ້າແລ້ວ ປະມານວ່າແຈກຮັກໄປທົ່ວ ຊຶ່ງຄຳວ່າ “ຮັກ” ທີ່ຄົນເຫຼົ່ານີ້ມີຫຼາຍເພື່ອແຈກຄົນອື່ນນັ້ນ ເປັນພຽງຄວາມຮັກຈອມປອມຫຼາຍກວ່າ ເປັນຄຳອ້າງເພື່ອຫວັງຈະໄດ້ຄວາມສຸກ ຫຼື ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຕົນເອງ ເປັນການມອບຄວາມຮັກ ຫຼື ຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈບໍ

ເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງເຈົ້າຊູ້ຫຼາຍຮັກ? ຄົນເຈົ້າຊູ້ ຫຼື ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍໃນເລື່ອງຄວາມຮັກບໍ່ວ່າຈະເປັນຍິງຫຼືຊາຍ ໂດຍທົ່ວໄປເຮົາມັກຈະໂຍນຄວາມບໍ່ດີບ່ອນນີ້ໄປໃຫ້ຝ່າຍຊາຍທັງທີ່ຄວາມຈິງແລ້ວຍິງເຈົ້າຊູ້ຫຼາຍຮັກກໍ່ມີບໍ່ນ້ອຍ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຮັກຈາກຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ມີຄູ່ຄົນດຽວບໍ່ພໍຫຼືແນວໃດ? ເປັນປະເດັນທີ່ຫນ້າຄົ້ນຄິດແລະເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ ຄົງບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຊູ້ເພາະເຮັດຕາມຄ່ານິຍົມຂອງສັງຄົມຢ່າງດຽວ ຫາກແຕ່ມີສາເຫດທາງຈິດວິທະຍາດ້ວຍວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ມັນເກີດແລະເຕິບໃຫຍ່ມາໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນແບບນີ້

ມີຄົນໃນຄອບຄົວເຮັດໃຫ້ເຫັນເປັນຕົວຢ່າງເປັນປະຈຳ ແມ້ວ່າຕອນນ້ອຍໆ ອາດຈະບໍ່ ຫຼື ຊັງພຶດຕິກຳນີ້ ແຕ່ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນກັບເຮັດຕາມເພາະເກິດການຮຽນຮູ້ ແລະ ປ່ຽນການຮັບຮູ້ໃຫມ່ວ່າໃຜໆ ເຂົາກໍ່ເຮັດຄືກັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜິດແຕ່ຢ່າງໃດ ຈົນໃນທີ່ສຸດກໍ່ເບິ່ງພຶດຕິກຳເຈົ້າຊູ້ມາກັກເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ລັກສະນະແບບນີ້ພົບໄດ້ຕະຫຼອດໃນຄອບຄົວທີ່ພໍ່ ຫຼື ແມ່ເປັນຄົນເຈົ້າຊູ້ ຂາດລະບຽບວິໄນໃນຄອບຄົວ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄອບຄົວທີ່ມີປັນຫາຊັບຊ້ອນ ບາງຄອບຄົວທີ່ພໍ່ຫຼືແມ່ສະແດງພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ມັກເປັນຄອບຄົວທີ່ຂາດຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຜູ້ອື່ນ ຂາດຄຸນນະທຳ ເຫັນແກ່ຕົວ ແລະມີຄວາມມັກຫຼາຍໃນການເບິ່ງຄວາມເຈົ້າຊູ້ຫຼາຍຮັກເປັນເລື່ອງທຳມະດາໆ

ດ້ວຍເຫດຜົນວ່າເປັນຄ່ານິຍົມທີ່ໃຜໆ ກໍ່ເຮັດກັນ ສ້າງຄວາມກະຊຸ່ມກະຊວຍຫົວໃຈ ຈຶ່ງເຮັດຊ້ຳໆ ຕະຫຼອດ ຈົນໃນທີ່ສຸດເມື່ອເຈີສະຖານະການຫຼືຄົນມາກະຕຸ້ນກໍ່ອົດໃຈບໍ່ໄຫວ ມີການຕອບສະຫນອງ ແລະ ເບິ່ງວ່າຖ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຄືສິບໍ່ສະບາຍໃຈ ຄືຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຊຶ່ງມັກຄິດວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງທັນທ່ວງທີ ຈຶ່ງເຮັດຕະຫຼອດຈົນເຄີຍຊິນ ພົບຫຼາຍໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີນິໄສຄ້າຍໆກັນມາຄົບຫາສະມາຄົມກັນ ໃຊ້ຊີວິດເສເພແບບດຽວກັນ

ເປັນຄົນໃຈອ່ອນ ມັກສົງສານຜູ້ອື່ນ (ແມ້ຈະບໍ່ສ້າງສັນກໍ່ຕາມ) ຢາກໃຫ້ເຂົາສົມຫວັງຫຼາຍກວ່າຜິດຫວັງ ບໍ່ກ້າປະຕິເສດເມື່ອມີຄົນມາຫລົງຮັກຫຼືມັກ ຈົນອາດບໍ່ສາມາດແຍກແຍະລະຫວ່າງ “ການໃຫ້” ຄືກາຣຊ່ວຍເຫລືອແບບບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນ ກັບການຕ້ອງຍອມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນແລະຕົນເອງ ໃນທີ່ສຸດຈຶ່ງນຳໄປສູ່ການນອກໃຈຄົນຮັກຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໂດຍທົ່ວໄປຄົນແບບນີ້ມັກຖຶກລ້ຽງມາໃນຄອບຄົວທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ກ້າຄິດກ້າຕັດສິນໃຈ ແລະ ເມື່ອມີປັນຫາກໍ່ໃຊ້ວິທີຫລີກຫນີປັນຫາຫຼືເສໄສໄປເລີຍ ຈົນສຸດທ້າຍປັນຫາຄາລາຄາຊັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ

ປັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ຂໍ້ນີ້ຫນ້າຈະສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະຖືວ່າເປັນຕົ້ນຕໍຂອງພຶດຕິກຳຫຼາຍຮັກຫຼືເຈົ້າຊູ້ ເຊັ່ນ ຂາດຄວາມພາກພູມໃຈໃນຕົວເອງ ລໍຖ້າການຍອມຮັບຈາກຄົນອື່ນ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຕົວເອງຈະດີພໍ ແລະ ມັກເບິ່ງວ່າການທີ່ຕົວເອງດີພໍຫຼືບໍ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການທີ່ມີຄົນມາສົນໃຈຫຼືໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ວິທີການພິສູດຕົວເອງທີ່ຄົນປະເພນີ້ຄິດວ່າດີ ກໍ່ຄືການເຮັດແນວໃດໃຫ້ເຫັນວ່າຕົນເອງມີຄ່າ ດ້ວຍການຫວ່ານສະເຫນ່ໄປເລື້ອຍໆ ເຊັກເຣດຕິ້ງວ່າມີໃຜມາສົນໃຈຫຼືບໍ ຈົນໃນທີ່ສຸດກາຍເປັນຄົນທີ່ມີແຟນຫຼືມີກິ໊ກເຕັມໄປຫມົດ ປັນຫາກໍ່ອາດຈະຢຸ່ງເຫຍິງອີລຸງຕຸງນັງ ຍິ່ງແກ້ຍິ່ງພັນກັນມົ່ວ

ຂ່າວບັນເທີງ ສາລະໜ້າຮູ້