ໂຕໜູຫີນ ເປັນສັດດຶກດຳບັນ 11 ລ້ານປີ ພົບພຽງແຫ່ງດຽວໃນລາວທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ.

ໂຕໜູຫີນ ເປັນສັດດຶກດຳບັນ 11 ລ້ານປີ ພົບພຽງແຫ່ງດຽວໃນລາວທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ.

ໜູຫິນ ຫຼື ໂຕຂະຫຍຸ ເປັນສັດດຶກດຳບັນທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມມີໜ້າຄືໜູແຕ່ມີຫາງຄ້າຍຄືກະຮອກ(ເຄີ່ງໜູເຄີ່ງກະຮອກ) ນັກ ສຶກສາທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາໄດ້ສຶກສາວ່າສັດຊະນິດນີ້ໄດ້ສູນພັນໄປແລ້ວຈາກໂລກນີ້ປະມານ 11 ລ້ານປີ ຈາກການຄົ້ນພົບໂຄງກະດູກບູຮານທີ່ຢູ່ຕອນໄຕ້ຂອງຈີນ ຈົນໄດ້ມີຝຣັ່ງທ່ານໜື່ງມາພົບແມ່ຄ້າປີ້ງຂາຍຢູ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ສປປ ລາວ ເປັນພຽງແຫ່ງດຽວທີ່ພົບສັດຊະນິດນີ້ອາໃສຢູ່

ປີ 2005 ທ່ານ ເຕວິສ ເລສຟິວ ນັກວິທະຍາສາດຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຟໍລີດາສ ສະເຕດ ຂອງອາເມລິກາ ໄດ້ເຂົ້າມາສຳຫຼວດພົບວ່າມີສັດຊະນິດນີ້ແທ້ເຊີ່ງມັນອາໃສຢູຕາມພູຫີນຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ແຕ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ໄປລ່າມັນ ເພາະເປັນສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວ ເຮົາຄວນຈະອານຸລັກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ເບີ່ງໃນອານາຄົດ ແລະ ຄວນມີມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ທີ່ລ່າມັນມາເປັນອາຫານ.

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ