ຂໍປະກາດ ໃຜກິນແລ້ວຫນີ ຢູ່ຮ້ານອາຫານຫົວປາຂໍ້ ມື້ເຂົ້າພັນສາທີ 5/7/2020 ໃຫ້ຮີບໄປຈ່າຍເດີ ເພາະຮູບໃນກ້ອງວົງຈອນປິດທາງຮ້ານມີແລ້ວ

ຂໍປະກາດ ໃຜກິນແລ້ວຫນີ ຢູ່ຮ້ານອາຫານຫົວປາຂໍ້ ມື້ເຂົ້າພັນສາທີ 5/7/2020 ໃຫ້ຮີບໄປຈ່າຍເດີ ເພາະຮູບໃນກ້ອງວົງຈອນປິດທາງຮ້ານມີແລ້ວ

ຂໍປະກາດຫາລູກຄ້າໂຕະເບີ13ແລະເບີ14ທີ່ນັ່ງຢູ່ເດີ່ນຫຍ້າຮ້ານອາຫານຫົວປາຂໍ້ໃນມື້ເຂົ້າພັນສາທີ5/7/2020ລູກຄ້າກິນແລ້ວໜີບໍ່ຈ່າຍບິນຖ້າໃຜທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງບິນ2ບິນນີ້ລົບກວນເຂົ້າມາຈ່າຍເງິນຄ່າອາຫານແນ່ເດີ ແລ້ວທາງພວກເຮົາຈະບໍ່ເອົາເລື່ອງ ຖ້າກາຍ3ມື້ຍັງບໍ່ເຂົ້າຈ່າຍທາງພວກເຮົາຈະໄດ້ເປີດກ້ອງວົງຈອນປິດແລ້ວເອົາຮູບລົງແຊຣ໌ປະຈານໃນໂລກອອນລາຍ

ຂ່າວທົ່ວໄປ