ດ່ວນ ໃຫ້ຢຸດເຊົາຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍຫວຍພັດທະນາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງການເງິນ

ດ່ວນ ໃຫ້ຢຸດເຊົາຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍຫວຍພັດທະນາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງການເງິນ

ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງບໍລິສັດຫວຍພັດທະນາລາວ ເລກທີ 0612/ຫພນ ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃຫ້ຢຸດເຊົາຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍຫວຍພັດທະນາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງການເງິນ

ເຊິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຈຳຫນ່າຍຫວຍພັດທະນາ ຂອງຕົວແທນຈຳໜ່າຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເລກ 4 ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດລະບຽບການຈໍາໜ່າຍໄດ້ດີ, ມີປະສິດທິຜົນດີ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະມານຂອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີລັກສະນະຕັ້ງໜ້າເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍສົມຄວນ,

ເນື່ອງຈາກໃນປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ຜ່ານການຄິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວແທນ ໄດ້ພົບເຫັນການຈໍາໜ່າຍຂາຍຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນ ຂອງເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ U-Money ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL one) ແລະ ຊ່ອງທາງອື່ນໆ

ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງການເງິນກໍຄືບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາຕາມລະບຽບການ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນຮ່ວມກັນໃນປີ 2021 ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ (ມາດຕາ 7) ອັນກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນບິນຕົວແທນຈຳໜ່າຍດ້ວຍກັນ, ເກີດມີຫາງສຽງຂອງສັງຄົມທາງອອນລາຍ

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຫຼາຍຂື້ນຕື່ມອີກ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາລາວ ມີຄວາມຈຳເປັນແຈ້ງໃຫ້ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຢຸດເຊົາການຂາຍຜ່ານທາງຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງການເງິນ ອອກຄັ້ງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫນັງສືພິມລາວພັດທະນາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ