ຖິ້ມ15ຄວາມຄິດເຊີງລົບ ຊີວິດມີແຕ່ຄວາມສຸກ

ຖິ້ມ15ຄວາມຄິດເຊີງລົບ ຊີວິດມີແຕ່ຄວາມສຸກ

ຈາກການຮວບຮວມຂອງເພນ ນັກທຸລະກິດ ໄດ້ໂພສຂໍ້ຄິດດີດີໂດຍລະບຸວ່າຖີ້ມ15ຄວາມຄິດລົບຊີວິດຈະມີຄວາມ

1. ຖິ້ມການນິນທາ ຫລືໄປສົນໃຈແຕ່ເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນ

2. ຖິ້ມຄຳແກ້ໂຕ ບໍ່ເຂົ້າເລື່ອງ

3. ຖິ້ມນິດໄສອວດອົ່ງທະນົງໂຕ

4. ຖິ້ມຄຳເວົ້າໃນແງ່ລົບ

5. ຖິ້ມຄວາມຄາດຫວັງ ວ່າທຸກການກະທຳຕ້ອງໄດ້ຜົນຕອບແທນ

6. ຖິ້ມການໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍ

7. ຖິ້ມນິດໄສບໍ່ເລີ່ມລົງມືເຮັດ

8. ຖິ້ມຄວາມສົມບູນແບບ

9. ຖິ້ມການໃຊ້ເວລາໄປກັບເລື່ອງບໍ່ສຳຄັນ

10. ຖິ້ມການທຸ້ມເທໂດຍບໍ່ມີຄວາມສຸກ

11. ຖິ້ມຄວາມອົດສາລິດສະຫຍາ

12. ຖິ້ມການຕຳນິໂຕເອງ

13. ຖິ້ມການຍຶດຕິດກັບຄວາມຄິດໂຕເອງ

14. ຖິ້ມຄວາມທຸກໃຈເລື່ອງປົມດ້ອຍ

15. ຖິ້ມເລື່ອງລາວບໍ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດໂຕເອງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ຈາກປຶ້ມ: ຖິ້ມນິດໄສບໍ່ດີ ແລ້ວຈະມີຄວາມສຸກຜູ້ຂຽນ: ໂກະໂດ ໂທຄິໂອະຜູ້ແປ: ທະນັນ ພົນແສນCrນັກທຸລະກິດ

ຂ່າວທົ່ວໄປ