ທຸກອາຊີບມີຄວາມສ່ຽງສູງ

ທຸກອາຊີບມີຄວາມສ່ຽງສູງ

ທຸກອາຊີບມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແຕ່ເຮົາຄວນມີສະຕິໃນການດຳເນີນການ ຜູ້ຂາຍກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຜູ້ຊື້ຊິສໍ່າໃດ 5555

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ