ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫຼາຍຈຸດຝົນຕົກມາ ນໍ້າຖ້ວມຂັງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫຼາຍຈຸດຝົນຕົກມາ ນໍ້າຖ້ວມຂັງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫຼາຍຈຸດຝົນຕົກມາ ນໍ້າຖ້ວມຂັງ ເຮັດໃຫ້ການຈໍລະຈອນຕິດຄັດພໍສົມຄວນ

ໃນຕອນແລງ ເວລາ 17:00 ຂອງວັນທີ 27.06.2021, ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ລະມັງລະວັງ ແລະ ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ເຂດອື່ນ ມີນໍ້າຖ້ວມຂັງກັນຫຼືບໍ່ 

.

.

.

.

.

.

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ