ນາຍົກສປປ ລາວ ຮ່ວມງານປູກຕົ້ນໄມ້1ມິຖຸນາ 2021 ກົດອ່ານ

ນາຍົກສປປ ລາວ ຮ່ວມງານປູກຕົ້ນໄມ້1ມິຖຸນາ 2021 ກົດອ່ານ

ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ 01 ມິຖຸນາ 2021 “ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ ເປັນກຽດຮ່ວມງານປູກຕົ້ນໄມ້ຮູບແບບຊີວິດວິຖີໃໝ່ (new normal) ຢູ່ຄະນະສະຖາປັດຕິຍະກຳມະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.”ເດັກນ້ອຍໃນວັນນີ້ຄືຜູ້ໃຫຍ່ໃນວັນໜ້າ, ພວກເຮົາທັງໝົດຈົ່ງພ້ອມໃຈກັນປົກປ້ອງປ່າໄມ້ແລະຄູ້ມຄອງລູກຫຼານ ຜູ້ທີ່ເປັນອານາຄົດຂອງຊາດ. Cr Sourioudong

ຂ່າວທົ່ວໄປ