ແກ້ຂ່າວດ່ວນ.! ປະເດັ່ນ ມິດສາຊີບກ່ອງສຸ່ມ ມັນມີການເຂົ້າໃຈຜິດກັນເລັກນ້ອຍ​

ແກ້ຂ່າວດ່ວນ.! ປະເດັ່ນ ມິດສາຊີບກ່ອງສຸ່ມ ມັນມີການເຂົ້າໃຈຜິດກັນເລັກນ້ອຍ​

ປະກາດເຖີງ ທຸກຄົນ ປະເດັ່ນ ມັນມີການເຂົ້າໃຈພິດກັນເລັກນ້ອຍ..​(ຢ່າໃຫ້ຄົນທິບໍລິສຸດຕ້ອງມາເດືອດຮ້ອນເລີຍ…)

ຊີ້ແຈງວ່າ: ມິດສະຊີບກ່ອງສຸ່ມ ໃຜຈັບໄດ້ໃຫ້ 2.000.000 ກີບແມ່ນບໍ່ມີມຸມ ຄວາມຈີ່ງ

ລາວເປັນຜູ້ບໍລີສຸດ ຊ່ວຍແຊ໌ໄປໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ເຫັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈທົ່ວເຖີງ

ຂ່າວທົ່ວໄປ