ນໍ້າຕາໄຫຼໝົດຫ້ອງ ກັບວິຊາ ສິລະປະກຳ

ນໍ້າຕາໄຫຼໝົດຫ້ອງ ກັບວິຊາ ສິລະປະກຳ

ແຕ້ມໄກ່

ນັກຮຽນ: ຄູ, ຫຼານແຕ້ມບໍ່ເປັນ

ຄູ: ຄູກະບໍ່ເປັນຄືກັນ

ອີ່ລາກອີ່ເລືອ ທັງຄູທັງນັກຮຽນ

ແລະແລ້ວ ຜົນງານທີ່ໄດ້

ນໍ້າຕາຈົນໄຫຼນ້ອງໆຫ້ອງ ປໍ1

ຂ່າວທົ່ວໄປ