ສາວນ້ອຍໄວ 17 ຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນມາລ້ຽງພໍ່ກັບແມ່ຕູ້ທີ່ບໍ່ສະບາຍ

ສາວນ້ອຍໄວ 17 ຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນມາລ້ຽງພໍ່ກັບແມ່ຕູ້ທີ່ບໍ່ສະບາຍ

ສາວນ້ອຍໄວ 17 ປີ ສູ້ຊີວິດ ເຜາະຕົ້ນດາວເຮືອງຂາຍຫາເງິນຮຽນ ແລະ ລ້ຽງດູພໍ່ທີ່ປ່ວຍຕິດຕຽງສ່ວນແມ່ຕູ້ເປັນອຳມະພາດ ແມ່ຕ້ອງຫຍຸດວຽກມາດູແລ 2 ຊີວິດທີ່ພິການ

ຜູ້ສື່ຂ່າວໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງເຮືອນ ອຳເພີນາໂຍງ ຈັງຫວັດຕຣັງ ເຊິ່ງເປັນເຮືອນຂອງນາງສາວ ອະນັນຍາ ຫົວເຂົາ ຫຼື ນ້ອງໝູໄວ 17 ປີ ເດັກສາວຜູ້ໜ້າສົງສານ ແລະ ພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ຊີວິດມາແລ້ວຕ່າງໆນານາ ໂດຍສະເພາະຫຼ້າສຸດ ຄືຫັນໄປປະກອບອາຊີບປູກຕົ້ນດອກດາວເຮືອງ

ຂະນະທີ່ນາງ ອຸໄລລັດ ຫົວເຂົາ ອາຍຸ 41 ປີ ຜູ້ເປັນແມ່ເຊິ່ງຈາກເດີມທີ່ເຄີຍມີອາຊີບປາດຢາງ ແຕ່ເມື່ອສາມີລົ້ມປ່ວຍລົງກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຫຍຸດປາດຢາງ ແລະ ມາປ່ຽນເວນກັບລູກສາວລວມທັງນາງບຸນລິນ ເຍົາວະດຳ ອາຍຸ 58 ປີ ຜູ້ເປັນແມ່ຕູ້ທີ່ປ່ວຍເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກຈົນເປັນອຳມະພາດໄປອີກຄົນ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວນີ້ຕ້ອງມີພາລະໃນການດູແລ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ດິ້ນລົນຢ່າງໜັກ

ສາວນ້ອຍໄວ 17 ຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນມາລ້ຽງພໍ່ກັບແມ່ຕູ້ທີ່ບໍ່ສະບາຍ

ຂ່າວທົ່ວໄປ