ທ່ານໄດ້ມີເງິນໂດລາເກົ່າ ຫລື ເງິນມີຕຳນິ ເອົາໄປຂາຍໄດ້ເດີ ມີຄົນຮັບຊື້

ທ່ານໄດ້ມີເງິນໂດລາເກົ່າ ຫລື ເງິນມີຕຳນິ ເອົາໄປຂາຍໄດ້ເດີ ມີຄົນຮັບຊື້

ສະບາຍທຸກທ່ານ ທ່ານໄດ້ມີເງິນໂດລາເກົ່າ ຫລືເງິນມີຕຳນີ້

ເງິນຂາດທີ່ມີສະກອ໋ດຕິດ ທາງເຮົາຮັບຊື້ເລີ້ມແຕ່1$-100$ ລາຄາຂື້ນກັບສະພາບເງິນຕົວຈິງ

ໃຜມີສົນໃຈຂາຍ ທັກແອັບມາ02093738499. 02094484411

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ